Katedry

Katedra matematiky

Katedra fyziky

Katedra jazyků

Katedra elektrotechnologie

Katedra elektrických pohonů a trakce

Katedra elektroenergetiky

Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Katedra elektromagnetického pole