Czech language 2 A0B04C2L
Credits 2
Semesters Summer
Completion Assessment
Language of teaching undefined
Extent of teaching 2C
Annotation
The course is aimed at foreign students studying in Czech, it further develops their language knowledge and skills to meet the needs of technical university students.
Study targets
Course objective: To teach foreign students to deal with technical texts by themselves and to express themselves fluently and effortlessly on technical issues in everyday situations. Perfecting written Czech.
Course outlines
LEKCE 1
seznámení se s typickým stylem psaní pro wikipedii:
. analýza článků
. hledání společných rysů

LEKCE 2
seznámení s technickými podmínkami psaní na wikipedii:
. prezentace
. Wikipedia: Your first article. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Your_first_article
. Wikipedia: Summary style. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Summary_style
. Wikipedia: Tutorial. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tutorial
. praktické vyzkoušení
. úkol - najít si téma odpovídající zadání

LEKCE 3 - 4
hledání modelů pro daný typ textu
. najít podle svého vybraného tématu "modelové články" (4 - 6)
. uvědomit si, které informace texty obsahují a o čem se naopak nezmiňují
. vytvořit si podle modelových článků obecnou osnovu - pořadí informací
. typická slovní zásoba, fráze k tématu
. např. pokud chce student psát o nějakém městě, podívá se, jak typicky vypadají texty popisující města, jaké mají podkapitoly, obrázky atd.

LEKCE 5 - 6
hledání zdrojů informací
. na základě osnovy rozdělit text na hlavní části
. k jednotlivým částem najít zdroje
. jednotlivé části heslovitě popsat (fakta, klíčová slova/fráze) a zaznamenat i daný zdroj

LEKCE 7
představení témat před třídou
. prezentace - na základě připravené osnovy
. diskuse

LEKCE 8
psaní prvního nástinu textu
především zachycení stěžejních faktů
rozčlenění do kapitol dle osnovy
názvy kapitol - dle tématu i "modelových článků"

LEKCE 9
první feedback
. vzájemná kontrola prvních draftů se zapojením učitele
. návaznost textu
. zachycení základních informací o tématu
. vhodnost nadpisů
. srozumitelnost pro běžného čtenáře
. něco chybí/přebývá

LEKCE 10
první úprava
. zahrnutí relevantních návrhů z feedbacku do textu
. další práce na textu

LEKCE 11
druhý feedback
. psaní textu
. průběžná kontrola učitelem

LEKCE 12
práce s wiki - formátem
. práce na wiki-pískovišti
. formátování částí textů
. vkládání linků
. vkládání odkazů na zdroje
. vkládání obrázků

LEKCE 13
dokončování textu
. finální kontrola
. vzájemná kontrola textů
kontrola a opravy učitelem

LEKCE 14
nahrávání textů
. uložení textů na wikipedii
- opravení chyb (výhrady od správců Wikipedie)
Exercises outlines
Syllabus - A0B04C2L (summer semester)

LEKCE 1
seznámení se s typickým stylem psaní pro wikipedii:
. analýza článků
. hledání společných rysů

LEKCE 2
seznámení s technickými podmínkami psaní na wikipedii:
. prezentace
. Wikipedia: Your first article. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Your_first_article
. Wikipedia: Summary style. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Summary_style
. Wikipedia: Tutorial. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tutorial
. praktické vyzkoušení
. úkol - najít si téma odpovídající zadání

LEKCE 3 - 4
hledání modelů pro daný typ textu
. najít podle svého vybraného tématu "modelové články" (4 - 6)
. uvědomit si, které informace texty obsahují a o čem se naopak nezmiňují
. vytvořit si podle modelových článků obecnou osnovu - pořadí informací
. typická slovní zásoba, fráze k tématu
. např. pokud chce student psát o nějakém městě, podívá se, jak typicky vypadají texty popisující města, jaké mají podkapitoly, obrázky atd.

LEKCE 5 - 6
hledání zdrojů informací
. na základě osnovy rozdělit text na hlavní části
. k jednotlivým částem najít zdroje
. jednotlivé části heslovitě popsat (fakta, klíčová slova/fráze) a zaznamenat i daný zdroj

LEKCE 7
představení témat před třídou
. prezentace - na základě připravené osnovy
. diskuse

LEKCE 8
psaní prvního nástinu textu
především zachycení stěžejních faktů
rozčlenění do kapitol dle osnovy
názvy kapitol - dle tématu i "modelových článků"

LEKCE 9
první feedback
. vzájemná kontrola prvních draftů se zapojením učitele
. návaznost textu
. zachycení základních informací o tématu
. vhodnost nadpisů
. srozumitelnost pro běžného čtenáře
. něco chybí/přebývá

LEKCE 10
první úprava
. zahrnutí relevantních návrhů z feedbacku do textu
. další práce na textu

LEKCE 11
druhý feedback
. psaní textu
. průběžná kontrola učitelem

LEKCE 12
práce s wiki - formátem
. práce na wiki-pískovišti
. formátování částí textů
. vkládání linků
. vkládání odkazů na zdroje
. vkládání obrázků

LEKCE 13
dokončování textu
. finální kontrola
. vzájemná kontrola textů
kontrola a opravy učitelem

LEKCE 14
nahrávání textů
. uložení textů na wikipedii
Literature
materials provided by the teacher on moodle
Requirements
B1-B2 level of Czech language skills
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)