French language 1 A0B04F1
Credits 2
Semesters Both
Completion Assessment
Language of teaching undefined
Extent of teaching 2C
Annotation
Kurz je určen pro studenty, kteří nemají s tímto jazykem žádné předchozí zkušenosti. Studenti se naučí rozumět základním frázím a jednoduchým způsobem se dorozumět s cizojazyčným mluvčím. Důraz je kladen na komunikaci a výslovnost.
Study targets
Cíl kurzu: Zvládnutí základů jazyka a schopnost reagovat v běžných situacích každodenního života. Gramatické struktury jsou procvičovány v komunikativních situacích.
Course outlines

Týden 1,2:
L 1- výslovnost. Mluvíte francouzsky? Pozdravy, představování. Rodina.
Týden 3,4:
L2- V Paříži. Člen, rod. Dotaz na cestu, poděkování. L3 - Mme Picard n´est pas contente. Sloveso "býti".
Týden 5,6:
L3- otázka inverzí. Povolání. Člen ve jmenném přísudku. L4- Les Picard vont au zoo. Slovesa typu "parler".
Týden 7,8:
Test 1. L4- množné číslo. Sloveso "jíti".
L5- La famille Picard. Sloveso "míti". Číslovky 1-10. Rodina, sourozenci.
Týden 9,10:
L6-Četba. Člen neurčitý.
Týden 11:
Opakování k testu.
Týden 12:
Závěrečný test
Týden 13,14:
Oprava testu, zápočty.
Exercises outlines
Týden 1,2:
L 1- výslovnost. Mluvíte francouzsky? Pozdravy, představování. Rodina.
Týden 3,4:
L2- V Paříži. Člen, rod. Dotaz na cestu, poděkování. L3 - Mme Picard n´est pas contente. Sloveso "býti".
Týden 5,6:
L3- otázka inverzí. Povolání. Člen ve jmenném přísudku. L4- Les Picard vont au zoo. Slovesa typu "parler".
Týden 7,8:
Test 1. L4- množné číslo. Sloveso "jíti".
L5- La famille Picard. Sloveso "míti". Číslovky 1-10. Rodina, sourozenci.
Týden 9,10:
L6-Četba. Člen neurčitý.
Týden 11:
Opakování k testu.
Týden 12:
Závěrečný test
Týden 13,14:
Oprava testu, zápočty.

Podmínky pro získání zápočtu:
Docházka, aktivní účast na hodinách, plnění zadaných úkolů.
Vypracování obou testů. Zápočet je podmíněn úspěšností alespoň na 66%.

V případě přechodu na distanční - on-line formu studia se podmínky mohou změnit.
Literature
Literatura :
Pravda - Pravdová: Francouzština nejen pro samouky - lekce 1 - 6
Requirements
Podmínky pro získání zápočtu:
Docházka, aktivní účast na hodinách, plnění zadaných úkolů.
Vypracování obou testů. Zápočet je podmíněn úspěšností alespoň na 66%.

V případě přechodu na distanční - on-line formu studia se podmínky mohou změnit.
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)