Německá gramatika v praxi

Nemáte přístup do kurzu
Německá gramatika v praxi A0B04GN
Kredity 2
Semestry oba
Zakončení zápočet
Jazyk výuky neurčen
Rozsah výuky 2C
Anotace
Kurz je určen pro studenty s mírně pokročilými až pokročilými znalostmi slovní zásoby a gramatiky. Jednotlivé jevy jsou vybrány s ohledem na jejich frekvenci a stylovou hodnotu, složkou výkladu je i srovnání s češtinou a poukázání na nejčastější chyby. Cílem kurzu je, aby studenti procvičili a zautomatizovali tvorbu a užití jednotlivých gramatických jevu v psaném i mluveném projevu.
Cíle studia
Cílem kurzu je, aby studenti procvičili a zautomatizovali tvorbu a užití jednotlivých gramatických jevu v psaném i mluveném projevu.
Osnovy přednášek
1. Gramatické problémy, zkušební test
2. Stupňování adjektiv
3. Skloňování adjektiv
4. Konjunktiv II. (Podmiňovací způsob)
5. Pasivum (trpný rod) vs. aktivum (činný rod)
6. Slovesné vazby
7. Slovesné vazby s předložkami
8. Infinitivní vazby
9. Minulý čas
10. Budoucí čas
11. Spojky a vedlejší věty
12. Vztažné věty
13. Opakování
14. TEST, zápočty
Osnovy cvičení
1. Gramatické problémy, zkušební test
2. Stupňování adjektiv
3. Skloňování adjektiv
4. Konjunktiv II. (Podmiňovací způsob)
5. Pasivum (trpný rod) vs. aktivum (činný rod)
6. Slovesné vazby
7. Slovesné vazby s předložkami
8. Infinitivní vazby
9. Minulý čas
10. Budoucí čas
11. Spojky a vedlejší věty
12. Vztažné věty
13. Opakování
14. TEST, zápočty
Literatura
Materiály K 13104
Požadavky
Pravidelná docházka do kurzu, plnění zadaných úkolů k probírané látce a úspěšné zvládnutí (60%) závěrečného testu.
Za správnost dat zodpovídá: Studijní Informační Systém (KOS)