German Grammar A0B04GN
Credits 2
Semesters Both
Completion Assessment
Language of teaching undefined
Extent of teaching 2C
Annotation
Kurz je určen pro studenty s mírně pokročilými až pokročilými znalostmi slovní zásoby a gramatiky. Jednotlivé jevy jsou vybrány s ohledem na jejich frekvenci a stylovou hodnotu, složkou výkladu je i srovnání s češtinou a poukázání na nejčastější chyby. Cílem kurzu je, aby studenti procvičili a zautomatizovali tvorbu a užití jednotlivých gramatických jevu v psaném i mluveném projevu.
Study targets
Cílem kurzu je, aby studenti procvičili a zautomatizovali tvorbu a užití jednotlivých gramatických jevu v psaném i mluveném projevu.
Course outlines
1. Gramatické problémy, zkušební test
2. Stupňování adjektiv
3. Skloňování adjektiv
4. Konjunktiv II. (Podmiňovací způsob)
5. Pasivum (trpný rod) vs. aktivum (činný rod)
6. Slovesné vazby
7. Slovesné vazby s předložkami
8. Infinitivní vazby
9. Minulý čas
10. Budoucí čas
11. Spojky a vedlejší věty
12. Vztažné věty
13. Opakování
14. TEST, zápočty
Exercises outlines
1. Gramatické problémy, zkušební test
2. Stupňování adjektiv
3. Skloňování adjektiv
4. Konjunktiv II. (Podmiňovací způsob)
5. Pasivum (trpný rod) vs. aktivum (činný rod)
6. Slovesné vazby
7. Slovesné vazby s předložkami
8. Infinitivní vazby
9. Minulý čas
10. Budoucí čas
11. Spojky a vedlejší věty
12. Vztažné věty
13. Opakování
14. TEST, zápočty
Literature
Materiály K 13104
Requirements
Pravidelná docházka do kurzu, plnění zadaných úkolů k probírané látce a úspěšné zvládnutí (60%) závěrečného testu.
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)