French conversation 1

You don't have access to the course
French conversation 1 A0B04KF1
Credits 2
Semesters Both
Completion Assessment
Language of teaching undefined
Extent of teaching 2C
Annotation
Kurz je určen pro studenty, kteří jsou v jazyce mírně pokročilí Pokrývá témata z každodenního života - představování, volný čas, internet, telefon, nákupy, oblečení, cestování, prázdniny. Je doplněn cvičeními dostupnými na internetu.
Study targets
Rozšířit slovní zásobu běžných témat z každodenního života včetně studia.
Course outlines
1. Saluer, se présenter
2. Habiter en ville/ a la campagne
3. La vie quotidienne
4. Repas
5. Au restaurant
6. Chez le médecin
7. Achats
8. Internet, ordinateur, téléphone
9. Voyages
10. Vie des étudiants, enseignement supérieur
11. Vacances
12. Loisirs
13. Révision, exposés des étudiants
14. Zápočty

Exercises outlines
1. Saluer, se présenter
2. Habiter en ville/ a la campagne
3. La vie quotidienne
4. Repas
5. Au restaurant
6. Chez le médecin
7. Achats
8. Internet, ordinateur, téléphone
9. Voyages
10. Vie des étudiants, enseignement supérieur
11. Vacances
12. Loisirs
13. Révision, exposés des étudiants
14. Zápočty

Podmínky pro získání zápočtu:
Docházka, aktivní účast na hodinách, plnění zadaných úkolů.
Přednes prezentace ve francouzském jazyce.
V případě přechodu na distanční - on-line formu studia se podmínky mohou změnit.
Literature
Pravda, Pravdová: Francouzská konverzace
Requirements
Podmínky pro získání zápočtu:
Docházka, aktivní účast na hodinách, plnění zadaných úkolů.
Přednes prezentace ve francouzském jazyce.
V případě přechodu na distanční - on-line formu studia se podmínky mohou změnit.
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)