German Conversation A0B04KN
Credits 2
Semesters Both
Completion Assessment
Language of teaching undefined
Extent of teaching 2C
Annotation
Kurz je určen pro studenty s mírně pokročilou znalostí jazyka (úroveň B1 SERR) a se zájmem o prohloubení komunikativních dovedností, rozšíření slovní zásoby a schopností pohotově reagovat na témata z oblasti soukromé i profesní, jakož i na bezprostředně vzniklé aktuální situace.
Study targets
Prohloubení komunikativních dovedností a rozšíření slovní zásoby v běžných tématech z každodenního života.


Course outlines
Např.
Týden 1.
Seznámení, představení.
Týden 2.
Koníčky, sport.
Týden 3.
Přátelství, lidské vlastnosti.
Týden 4.
Studium, povolání, zaměstnání.
Týden 5.
Jídlo a pití.
Týden 6.
Města, země, jazyky.
Týden 7.
Kultura, zvyky a tradice.
Týden 8.
Ekologie.
Týden 9.
Média.
Týden 10.
Tělo a zdraví.
Týden 11.
Přání a sny.
Týden 12.
Problémy budoucnosti.
Týden 13.
Vynálezy a vynálezci.
Týden 14.
Reflexe, hodnocení, zápočty.

Požadavky pro zápočet:
Pravidelná docházka, plnění zadaných úkolů k jednotlivým tématům
Exercises outlines
Např.
Týden 1.
Seznámení, představení.
Týden 2.
Koníčky, sport.
Týden 3.
Přátelství, lidské vlastnosti.
Týden 4.
Studium, povolání, zaměstnání.
Týden 5.
Jídlo a pití.
Týden 6.
Města, země, jazyky.
Týden 7.
Kultura, zvyky a tradice.
Týden 8.
Ekologie.
Týden 9.
Média.
Týden 10.
Tělo a zdraví.
Týden 11.
Přání a sny.
Týden 12.
Problémy budoucnosti.
Týden 13.
Vynálezy a vynálezci.
Týden 14.
Reflexe, hodnocení, zápočty.

Požadavky pro zápočet:
Pravidelná docházka, plnění zadaných úkolů k jednotlivým tématům.
Literature
Materiály K 13104
Requirements
K získání zápočtu se požaduje pravidelná aktivní účast a splnění všech zadaných úkolů. Povoleny jsou 2 absence. V případě závažných (doložených) důvodů bude možnost získání zápočtu řešena individuálně.
Při přechodu na online formu studia se mohou podmínky případně změnit.
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)