German language 1 A0B04N1
Credits 2
Semesters Both
Completion Assessment
Language of teaching undefined
Extent of teaching 2C
Annotation
Kurz je určen pro studenty - začátečníky, kteří nemají s tímto jazykem žádné předchozí zkušenosti. Studenti se naučí rozumět základním frázím a jednoduchým způsobem se dorozumět s cizojazyčným mluvčím. Důraz je kladen na komunikaci a výslovnost.
Study targets
Cílem kurzu je zvládnutí základů jazyka a schopnost jednoduše reagovat v základních situacích každodenního života. Gramatické struktury jsou procvičovány v komunikativních situacích.
Course outlines
1.týden
Přehled německé fonetiky a pravopisu. Start auf Deutsch.
2.týden
L.1 Pozdravy, představování. Osobní zájmena. Časování pravidel. sloves a slovesa "sein". Věta oznamovací.
3.týden
L.1 Číslovky 1-1000. Věta tázací s tázacími slovy "wie", "woher", "wo", "was".
4.týden
L.1 Objednávka a placení v kavárně. Telefonní čísla.TEST L.1
5.týden
L.2 Komunikace v jazykovém kurzu. Určitý a neurčitý člen. Zápor "kein".
6.týden
L.2 Množné číslo podstatných jmen. Složená slova. Práce se slovníkem.
7.týden
TEST L.2
L.3 Země, města, jazyky. Orientace na mapě, udávání zeměpisné polohy.
8.týden
L.3 Jednoduchý minulý čas (préteritum) slovesa "sein". Otázka zjišťovací a doplňovací.
9.týden
L.3 Pamětihodnosti v Evropě. Vyhodnocení grafu. Stručný text o své osobě.
10.týden
TEST L.3
L.4 Formy bydlení, místnosti a nábytek.
11.týden
L.4 Přivlastňovací zájmena v 1. pádě. Přídavná jména ve větě. Zesílení významu pomocí "zu".
12.týden
L.4 Člen ve 4. pádě. Stěhování. Interkulturní bydlení.
13.týden
L.4 Opakování. TEST L.4
14.týden
Vyhodnocení testu. Zápočty.

Exercises outlines
1.týden
Přehled německé fonetiky a pravopisu. Start auf Deutsch.
2.týden
L.1 Pozdravy, představování. Osobní zájmena. Časování pravidel. sloves a slovesa "sein". Věta oznamovací.
3.týden
L.1 Číslovky 1-1000. Věta tázací s tázacími slovy "wie", "woher", "wo", "was".
4.týden
L.1 Objednávka a placení v kavárně. Telefonní čísla.TEST L.1
5.týden
L.2 Komunikace v jazykovém kurzu. Určitý a neurčitý člen. Zápor "kein".
6.týden
L.2 Množné číslo podstatných jmen. Složená slova. Práce se slovníkem.
7.týden
TEST L.2
L.3 Země, města, jazyky. Orientace na mapě, udávání zeměpisné polohy.
8.týden
L.3 Jednoduchý minulý čas (préteritum) slovesa "sein". Otázka zjišťovací a doplňovací.
9.týden
L.3 Pamětihodnosti v Evropě. Vyhodnocení grafu. Stručný text o své osobě.
10.týden
TEST L.3
L.4 Formy bydlení, místnosti a nábytek.
11.týden
L.4 Přivlastňovací zájmena v 1. pádě. Přídavná jména ve větě. Zesílení významu pomocí "zu".
12.týden
L.4 Člen ve 4. pádě. Stěhování. Interkulturní bydlení.
13.týden
L.4 Opakování. TEST L.4
14.týden
Vyhodnocení testu. Zápočty.

Průběžné testy jsou bodovány.
Podmínky pro získání zápočtu:
Pravidelná docházka do kurzu, aktivní úcast v hodinách, plnění zadaných úkolů a zvládnutí nejméně 3 průběžných testů nebo závěrečného testu na 70%.
Literature
Funk, Kuhn, Demme: studio d A1 (nakl. Fraus) L. 1 - 4
Requirements
Podmínky pro získání zápočtu:
Pravidelná docházka do kurzu, aktivní účast v hodinách, plnění zadaných úkolů a zvládnutí nejméně 3 průběžných testů nebo závěrečného testu na 70%.
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)