Programování

B232 - Letní 23/24
Tento předmět se nenachází v Moodle. Na jeho domovskou stránku se můžete dostat pomocí tlačítka "Stránka kurzu (mimo Moodle)" vpravo (pokud existuje).

Programování - A0B36PRI

Kredity 5
Semestry oba
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P+2C
Anotace
Cílem předmětu je naučit studenty sestavovat základní programy v jazyku Java. Jádrem jsou datové typy, výrazy, funkce, procedurální přístup, vše demonstrované v programovacím jazyce Java, základy programovacích technik. Součástí předmětu je i úvod do objektového přístupu a komparativní výklad jazyka C. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0B36PRI \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B36PRI
Cíle studia
Semestrální projekt zaměřený na komplexní úlohu rozsahu a typu jednoduché databáze, s možností textového vstupu, modifikace a rušení položek, s textovým výstupem v jazyce Java, jednoduchy program v jazyce C. Tři fáze kontroly: zadání s konzultací, průběžná konzultace, závěrečné předvedení a obhajoba
Osnovy přednášek
1.Algoritmy, programy, programovací jazyky, jazyk Java ^
2.Promenné, operátory, výrazy, representace císel v pocítaci ^
3.Rízení behu programu - rídicí struktury ^
4.Funkce a procedury, role promenných ^
5.Predávání parametru, soubory I (jednoduché typy) ^
6.Rozklad problému na podproblémy, procedurální programování, rekurze ^
7.Strukturované datové typy, pole, referencní promenná ^
8.Vícerozmerná pole, string, pole jako parametr ^
9.Algoritmy vyhledávání a razení, složitost algoritmu I ^
10.Složitost algoritmu II, soubory II ^
11.Principy objektove orientované programování, trídy a objekty, ref. promenná ^
12.Soubory ^
13.Úvod do jazyka C ^
14.Rezerva ^
Osnovy cvičení
1.Seznámení s pocítacovou ucebnou a nekterymi sluzbami fakultní síte
2.Seznámení s vývojovým prostředím, instalace, základy ovládání
3.Promenné, vyrazy, prirazení, vstup a vystup
4.Větvení
5.Cykly
6.Procedury a funkce
7.Pole
8.Rekurze ^
9. Rekurze, složitost algoritmu
10. Algoritmy I

11. Algoritmy II + kontrola rozpracovanosti sem. práce
12. Soubory a test
13. Obhajoby sem. práce, zápočet
14. Odevzdání sem. prací
Literatura
[1] Zakhour, S: The Java Tutorial: A Short Course on the Basics, 4th Edition,Amazon, 2006, český překlad 2007

[2] Herout, P.: Učebnice jazyka Java, Kopp, 2007

[3] Hawlitzek, F: Java 2, Addison-Wesley, 2000, český překlad 2002

[4] https://cw.fel.cvut.cz/old/courses/a0b36pri/start


Požadavky
Žádná data.