Číslicové zpracování signálů

B232 - Letní 23/24
Tento předmět se nenachází v Moodle. Na jeho domovskou stránku se můžete dostat pomocí tlačítka "Stránka kurzu (mimo Moodle)" vpravo (pokud existuje).

Číslicové zpracování signálů - A2M99CZS

Kredity 5
Semestry zimní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P+2C
Anotace
Předmět seznamuje s pokročilými metodami analýzy a zpracování číslicových signálů včetně numerických odhadů parametrů (statistik druhého řádu) signálů.

\\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD2M99CZS \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A2M99CZS
Cíle studia
Students should acquire theoretical and practical experiences about basic DSP techniques and the most frequent applications. Simple implementations and simulations of basic DSP methods in MATLAB environment are solved in seminars of the subject. Extended level is possible to be managed within individual projects.
Osnovy přednášek
P1. Lineární a cyklická konvoluce, filtrace ve frekvenční oblasti
2. Zpracování dlouhých signálů pomocí metod přičtení a úschovy přesahu
3. Použití DFT pro spektrální analýzu, váhování, konvoluce ve spektru
4. Principy návrhu číslicových filtrů, ověření návrhu a simulace
5. Vybrané typy filtrů (hřebenový, notch, Hilbertův transformátor, fázovací články)
6. Důsledky kvantování v číslicových systémech, možnosti analýzy a simulace
7. Vzorkování pásmových signálů, diskrétní Hilbertova transformace
8. Decimace a interpolace, převzorkování signálu
9. Banky filtrů
10. Krátkodobá spektrální analýza a vlnková transformace, princip neurčitosti
11. Náhodné signály, charakteristiky, stacionarita, ergodicita
12. Parametry signálů a jejich odhad (střední hodnota, střední kvadratická hodnota)
13. Parametry signálů a jejich odhad (korelace, spektrální hustota)
14. Modelování, parametrické metody (AR, MA, ARMA)
Osnovy cvičení
1. Filtrace ve frekvenční oblasti
2. Realizace a použití metody přičtení přesahu
3. Ilustrace prosakování, okna a vliv váhování
4. Příklady návrhu, ověření a simulace číslicových filtrů
5. Simulace vybraných typů filtrů
6. Simulace kvantování koeficientů, signálů a mezivýsledků
7. Vzorkování pásmových signálů
8. Realizace decimace a interpolace
9. Realizace vybrané banky filtrů a ilustrace základních vlastností
10. Příklady krátkodobé spektrální analýzy a vlnkové transformace
11. Základní vlastnosti náhodných signálů
12. Typy odhadů parametrů signálů
13. Odhady korelace a spektrální hustoty
14. Lineární predikce
Literatura
1. A. V.Oppenheim, R.W. Schaffer with J. R. Buck: Discrete-Time Signal Processing. Prentice-Hall, 1999
2. M. H. Hayes: Statistical digital signal processing and modeling, John Wiley, 1996
3. Narasimhan, S.V., Veena, S: Signal Processing, principles and implementation. Alpha Science International, Harrow, 2005
4. Proakis, J.G.: Digital Communications. McGraw-Hill, 2001
Požadavky
Bases of signal and system theory with necessary mathematical background are supposed as preliminary knowledge.