Distribution of Electric Energy and Drives

You don't have access to the course
Distribution of Electric Energy and Drives A5M14RPI
Credits 5
Semesters Winter
Completion Assessment + Examination
Language of teaching Czech
Extent of teaching 2P+1L
Annotation
http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A5M14RPI
\\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A5M14RPI
Course outlines
1. Základní koncepce rozvodu elektrické energie v obytných a administrativních budovách.

2. Sítě s nepřetržitým napájením a jejich záskokové zdroje.

3. Ochrana elektrických rozvodů nn před účinky nadproudu a zkratu.

4. Ochrana inteligentních budov před účinky atmosférických výbojů, spínacích přepětí, přepěťové ochrany a jejich aplikace v energetické síti.

5. Struktura a dimenzování rozvodu elektrické energie, energocentra administrativních budov.

6. Inteligentní instalační přístroje.

7. Systémy pro monitorování a řízení toku elektrické energie v inteligentních budovách.

8. Polovodičové součástky, usměrňovače a jejich aplikace.

9. Střídavé měniče napětí, stejnosměrné měniče napětí a jejich aplikace.

10. Střídače, frekvenční měniče a jejich aplikace.

11. Úsporné řízení čerpadel a ventilátorů.

12. Přehled a stav výtahové techniky, pohony pro výtahy a jejich řízení.

13. Pohony v domácích spotřebičích, ručním nářadí, počítačích.

14. Lineární motory, piezomotory, spínané reluktanční motory a jejich aplikace.
Literature
1. Přednášky k předmětu X14RPI
Requirements
Pro udělení zápočtu je nutná aktivní účast na cvičení a zpracování protokolů z měření.

Požadavkem ke zkouše je udělení zápočtu z cvičení.
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)