Electrical Light 1 A5M15ES1
Credits 4
Semesters Winter
Completion Graded Assessment
Language of teaching Czech
Extent of teaching 2P+1S
Annotation
http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A5M15ES1
\\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A5M15ES1
Study targets
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy osvětlování interiérů, a to jak z hlediska tvorby vhodného světelného prostředí, optimalizace spotřeby energie tak i z hlediska vzájemného vlivu světelně technických zařízení a dalších složek mikroklimatu interiérů.
Studenti se seznámí s důležitými světelně technickými veličinami a jejich měřením, se základními postupy návrhu soustav umělého osvětlení, s parametry a provozními vlastnostmi světelných zdrojů a svítidel a rovněž s principy řízení a ovládání osvětlovacích soustav v různých typech vnitřních prostorů.
Course outlines
1. Úvod. Záření. Světlo. Fyziologie zrak. systému a proces vidění.
2. Světelně technické pojmy, veličiny a jednotky.
3. Světelně technické vlastnosti materiálů. Prostorové charakteristiky osvětlení.
4. Základy fotometrie.
5. Základy nauky o barvě. Index podání barev. Základy kolorimetrie.
6. Teplotní světelné zdroje. Výbojové světelné zdroje. Předřadná zařízení.
7. Indukční výbojky. Světelné diody LED. Svítidla.
8. Zásady osvětlování interiérů.
9. Osvětlovací soustavy. Metody výpočtu osvětlovacích soustav. Odhad příkonu. Toková metoda.
10. Bodová metoda výpočtu osvětlovacích soustav. Bodové zdroje a svítidla přímkového typu. Princip pro obdélník.
11. Výpočet toku svítidel. Mnohonásobné odrazy.
12. Řízení provozu osvětlovacích soustav. Energetická náročnost osvětlovacích soustav.
13. Zápočtový test
Exercises outlines
1. Základní příklady výpočtu světelně technických veličin.
2. Laboratorní úloha - měření světelného toku.
3. Laboratorní úloha - měření prostorového rozložení svítivosti.
4. Semetrální práce - návrh osvětlovací soustavy učebny výpočetním programem.
5. Semetrální práce - návrh osvětlovací soustavy učebny výpočetním programem - konzultace a odevzdání.
6. Bodová metoda výpočtu osvětlovacích soustav, dělení svítidel.
7. Klasifikace
Literature
No data.
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)