Electronic security systems

You don't have access to the course
Electronic security systems A5M34EZS
Credits 4
Semesters Winter
Completion Graded Assessment
Language of teaching Czech
Extent of teaching 3P+1L
Annotation
Ochrana budov před vnikem neoprávněných subjektů, okolí budov (perimetrická ochrana), ochrana budov proti vniku neoprávněných subjektů (plášťová ochrana, prostorová ochrana, detektory pohybu a obsazení prostoru), ochrana vnitřního vybavení a předmětů (předmětová ochrana), ochrana proti sabotáži zařízení. Přístupové systémy mechanické, elektronické a biometrické. Ochrana proti úniku energetických médií (plyn, voda, teplo), Ochrana osob před negativními vlivy prostředí a monitorovací systémy hlášení nouzových stavů (přehřáto, podchlazeno, zvýšení obsah plynů, atd.).Komponenty zabezpečovacích zařízení (mechanické zabezpečení, senzory, aktuátory, napájení, atd.), řídicí a komunikační jednotky, sběrnicové datové systémy pro zabezpečení, prostředky zajištění komunikace a přenosu datových zabezpečovacích signálů s vnějším prostředím, CCTV - uzavřené kamerové okruhy. Systémy řízení a zabezpečení inteligentních budov z hlediska komplexní propojení přístupových, řídicích a zabezpečovacích systémů. Spolehlivost systémů a spolehlivostní modely, dynamické a hybridní zálohování, logická chybovost systémů (chybování bezpečné a nebezpečné). Protipožární zabezpečovací systémy elektronické a hlásiče. Legislativa.
\\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A5M34EZS
Literature
1. Křeček,S.: Příručka zabezpečovací techniky, Cricetus 2003
2. Husák,M. Elektronické skriptum, příprava 2008
3. Prospektová literatura firmy Jablotron, 2007
4. Teplý,T.: Přístupové systémy, studijní materiál, katedra mikroelektroniky, ČVUT FEL 2007
5. Koníček, T.: Kamerové systémy jako součást prevence kriminality, konf. e-Public Administration, Praha 13. 11. 2007
Requirements
https://moodle.kme.fel.cvut.cz/moodle/login/index.php?lang=cs
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)