Data Networks Theory

Login to access the course.
Data Networks Theory (Main course) A8B32DNT
Credits 5
Semesters Winter
Completion Assessment + Examination
Language of teaching Czech
Extent of teaching 3P + 1L
Annotation
Předmět shrnuje základy architektur a technik používaných pro komunikaci a provoz datových sítí. Budou probrány běžné typy architektur sítě a základy metod pro správu toku dat v sítích, sdílení společného média a kvality služby.
Course outlines
1. Úvod, plán a organizace předmětu
2. Směrování: protokoly, adresace, algoritmy
3. Směrování: protokoly, adresace, algoritmy
4. Metody sdílení přístupu deterministické a nedeterministické
5. Protokol TPC
6. Protokol TPC
7. Protokol TPC
8. Ethernet sítě a virtuální sítě
9. Ethernet sítě a virtuální sítě
10. Zpětnovazební metody opravy chyb při přenosu: ARQ, HARQ
11. Přidělování komunikačních prostředků, scheduling
12. Překlad adres a filtrování provozu, QoS, DHCP
13. Překlad adres a filtrování provozu, QoS, DHCP
14. Pokročilé architektury sítí založené na cloudech, SDN/NFV
15. Pokročilé techniky sdílení komunikačních prostředků
16. Metody zajištění spolehlivosti LAN sítě, správa sítě
17. Metody zajištění spolehlivosti LAN sítě, správa sítě
18. Hodnocení, shrnutí, opakování
Exercises outlines
1. Úvod, organizace cvičení
2. Zadání semestrálního projektu
3. Řešení projektu, konzultace
4. Řešení projektu, konzultace
5. Řešení projektu, konzultace
6. Řešení projektu, konzultace
7. Řešení projektu, konzultace
8. Řešení projektu, konzultace
9. Řešení projektu, konzultace
10. Prezentace projektů

Literature
1. James F. Kurose, Keith W. Ross - Computer Networking: A Top-Down Approach. Addison-Wesley, 2010.
2. Raj K. Jain - The Art of Computer Systems Performance Analysis. Wiley, 1991.
3. Jean-Yves Le Boudec, Patrick Thiran - Network Calculus. Springer, 2001.