Optical&THz Techniques

You don't have access to the course
Optical&THz Techniques A8M17OTT
Credits 3
Semesters Winter
Completion Assessment + Examination
Language of teaching Czech
Extent of teaching 2P+0L
Annotation
Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty jak se společnými, tak i specifickými přístupy návrhu optických a
terahertzových systémů. Seznámí se se základy milimetrových a submilimetrových vln a vztahem submilimetrové
a optické techniky. Obsahem budou jak základní teoretické principy a specifické přístupy k řešení jednotlivých
komponent (vysílače, detektory, pokročilé technologie atd.), tak i analytické postupy řešení interakcí vln či metodiky
měření v THz a optické oblasti.
Course outlines
1. Techniky terahertzových vln - přehled
2. Gaussovské svazky
3. Šíření THz vln a jejich interakce s prostředím
4. Generace a detekce THz vln
5. THz spektroskopie a pokročilé měřicí metody
6. Bezdrátové komunikační systémy
7. Planární a vláknová optika
8. Optické zdroje a detektory, lasery, generace krátkých optických pulzů
9. Nelineární vláknová optika
10. Měření optických systémů
11. Speciální vláknové a svazkové senzory
12. Struktury fotonického zpracování
13. Holografie
14. Trendy v THz a optické oblasti
Literature
1. P. F. Goldsmith, Quasioptical systems: Gaussian beam quasioptical propagation and applications. Piscataway,
NJ: IEEE Press, 1998.
2. O. Bouchet, Free-space optics : propagation and communication. London ; Newport Beach, CA: ISTE, 2006.
3. G. P. Agrawal, Nonlinear fiber optics, 4th ed. Amsterdam ; Boston: Elsevier / Academic Press, 2007.
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)