Teorie hromadné obsluhy

B232 - Letní 23/24
Tento předmět se nenachází v Moodle. Na jeho domovskou stránku se můžete dostat pomocí tlačítka "Stránka kurzu (mimo Moodle)" vpravo (pokud existuje).

Teorie hromadné obsluhy - A8M32AQT

Kredity 6
Semestry zimní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 3P + 1C
Anotace
Cílem předmětu je podat přehled dimenzování telekomunikačních sítí na základě poznatků z teorie hromadné obsluhy
THO. Seznamit s možnostmi simulace a modelování sítí z hlediska posouzení kvality obsluhy GOS i jakosti služby QoS.
Závěry THO jsou aplikovány na typy obsluhových systémů a telekomunikačních sítí, které se v současné době provozují
a rozvíjejí. Teoretické poznatky o modelech obsluhových systémů umožňují aplikace i na jiné obsluhové systémy než
ryze telekomunikační
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
1. Aplikace THO v telekomunikacích. Klasifikace obsluhových systémů (OS), jejich popis a uspořádání.
2. Matematický model OS, předpoklady řešení, odvození pravděpodobností stavů. Kendallovo značení OS.
3. Tok požadavků, matematický popis. Poissonovský tok, vlastnosti.
4. Parametry OS. Ztráta, blokování, výkon. Odhad nabídky.
5. Modely OS typu M/G/N/0. Zobecněný Erlangův model, aplikace na sítě s přepojováním paketů.
6. Dimenzování TS. Přeliv toků - charakter - dimenzování OS.
7. Modely OS typu M/M/N/inf./FIFO (RANDOM, LIFO), parametry GoS.
8. Modely OS typu M/M/N/R, popis, parametry GoS. Dimenzování.
9. Modely OS typu G/M/N, M/G/N a G/G/N. Aplikace.
10. Hodnocení jakosti služeb (QoS, GoS, NP). Spolehlivost, bezporuchovost, pohotovost prvku a sítě.
11. Principy simulace OS a TS, aplikační možnosti, omezení nástrojů MATLAB, SimEvents, OMNeT++.
12. OS s prioritami. Aplikace v praxi, metody režimů fronty a organizace pamětí (paketové sítě, PQ, CQ, LLQ, FQ, WFQ).
13. Přetížení sítě, modely omezení toků před a při přetížení sítě.
14. Metody předpovědi vývoje, regresní funkce. Závěry z teorie OS se ztrátou a smíšených pro aplikace v praxi.
Osnovy cvičení
1. Úvod do cvičení, seznámení se zadáním projektu.
2. Lab.: Dimenzování OS se ztrátou - modely typu M/G/N/0.
3. Lab.: Aplikace modelů G/M/N, M/G/N a G/G/N.
4. Lab.: Dimenzování OS s čekáním bez priorit, aplikace modelu M/M/N/R.
5. Lab.: Úvod do prostředí SimEvents, simulace systému M/M/N/R.
6. Lab.: Vliv režimů fronty (FIFO, WFQ, CQ, PQ) na QoS v paketové síti.
7. Aplikace zobecněného Erlangova modelu na dimenzování. Zápočet.
Literatura
[1] Křížovský, F., Kříž, P. Šťastný, M, Vaněk, N. Provozní zatížení v telekomunikacích - nepublikováno. Kapitoly 1 - 5. http://moodle.fel.cvut.cz
[2] Gross, D., Harris, C., M. Fundamentals of queuing theory. Third Edition. New York, London: J. Wiley and Sons, 1998. 439 p. ISBN 0-471-17083-6.
[3] Villy B. Iversen. Teletraffic Engineering and Network Planning. Geneva: ITC in cooperation with ITU-D SG2, May 2010. ftp://ftp.dei.polimi.it/users/Flaminio.Borgonovo/Teoria/teletraffic_Iversen.pdf, 623 p.
[4] Amir Ranjbar. CCNP ONT Official Exam Certification Guide. Cisco Press; Har/Cdr edition, 2007. 408 p. ISBN-10: 1587201763, ISBN-13: 978-1587201769.
[5] http://www.itu.int/rec/T-REC/e
Požadavky
Žádná data.