English Language A2-1

You don't have access to the course
English Language A2-1 B0B04A21
Credits 0
Semesters Winter
Completion Assessment
Language of teaching Czech
Extent of teaching 2s
Annotation
The course is open to students who are beginners in their second language. Course objective: Achieving competence in basic English.
Study targets
Course objective: Achieving competence in basic English.
Course outlines
1. týden Úvod do studia angličtiny na FEL
Opakování
Pozdravy, představování

2. týden Sea
Minulý čas

3. týden Solo
Minulý čas pokr.

4. týden Review 1
Test 1

5. týden Looks
Popisy, číslovky

6. týden Looks
Čísla, přítomný průběhový čas

7. týden Reality
TV programmes

8. týden Reality
Vyjadřování budoucího času

9. týden Review 2
Test 2

10.týden Things
Shopping, money

11. týden Things
Stupňování příd. jmen, porovnávání

12. týden Energy
Frekvenční výrazy, části těla

13. týden Energy
Too / enough + přídavné jm., should

14. týden Review 3
Test 3
Udělování zápočtů


Požadavky na zápočet:
Aktivní účast v hodinách, pečlivá domácí příprava, splnění testů a pravidelná docházka (max. 2 absence). Minimální hranice úspěšnosti u testu je 65%. Vyučující může použít další doplňkové a rozšiřující materiály a přizpůsobit tempo a obsah výuky posluchačům kurzu.
Exercises outlines
Course objective: Achieving competence in basic English.
Listening: Dialogues (shopping, free time, conversation in restaurants, orientation in cities).
Reading: Informative texts, current news, simple technical text.
Speaking: Greetings, introductions, travelling, conversation in shops ans restaurants, polite request, asking and explaining the way, narration, daily activities
Writing: Writing about personal experiences, holidays, family, surroudings.
Grammar: Expressing the present and future, questions, negation, plural form of nouns, personal, demonstrative and possesive pronouns, definite and indefinite articles, word order, the most common prepositions and adverbs,countable and uncountable nouns, modal verbs.
Literature
Studijní literatura: povinná - materiály K 13104 http://jazyky.feld.cvut.cz
Kay, S., Jones, V.: Inside Out SB Elementary
doporučená - Murphy, R.: Essential English Grammar (1.díl)
kapesní slovník A - Č a Č - A (nakl. Fragment)

Requirements
no prerequisites
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)