English Language B1-1

You don't have access to the course
English Language B1-1 B0B04B11
Credits 0
Semesters Winter
Completion Assessment
Language of teaching undefined
Extent of teaching 2C
Annotation
Course objective: Broadening the basic knowledge of general English; mastering basic specialised language; focusing on text analysis and vocabulary expansion; understanding spoken English.
Study targets
Broadening the basic knowledge of general English
Course outlines
Week 1 Introduction, General Information on Studies, Libraries
Czech Technical University
G - General Revision (Verbs, Nouns, Word Order, Questions etc.)
HW: Prepare text "History of Video and Computer Games"

Week 2 History of Video and Computer Games
G - Past Simple, Past Continuous
HW: Prepare text "Measurements and Conversion"

Week 3 Measurements and Conversions
G - Direct and Indirect Questions
HW: Prepare text "Computers"

Week 4 Computers
G - Adjectives and Adverbs

Week 5 Revision for the Midterm Test
G - Past Simple x Present Perfect Simple / Continuous

Week 6 Midterm Test (45 min)
G - Phrasal Verbs
HW: Prepare text "Robotics"

Week 7 Robotics
G - Modals
HW: Prepare text "Lasers"

Week 8 Lasers
G - Tenses Expressing the Future
HW: Prepare text "Energy"

Week 9 Energy
G - Time Clauses
HW: Prepare text "Tracking"

Week 10 Tracking
G - Countables and Uncountables
G - Gerunds and Infinitives after Need/Used

Week 11 Revision for the Final Test

Week 12 Final Term Test (90 min)

Week 13 Spare Week

Week 14 Final Test Checking, Credits
Exercises outlines
Week 1 Introduction, General Information on Studies, Libraries
Czech Technical University
G - General Revision (Verbs, Nouns, Word Order, Questions etc.)
HW: Prepare text "History of Video and Computer Games"

Week 2 History of Video and Computer Games
G - Past Simple, Past Continuous
HW: Prepare text "Measurements and Conversion"

Week 3 Measurements and Conversions
G - Direct and Indirect Questions
HW: Prepare text "Computers"

Week 4 Computers
G - Adjectives and Adverbs

Week 5 Revision for the Midterm Test
G - Past Simple x Present Perfect Simple / Continuous

Week 6 Midterm Test (45 min)
G - Phrasal Verbs
HW: Prepare text "Robotics"

Week 7 Robotics
G - Modals
HW: Prepare text "Lasers"

Week 8 Lasers
G - Tenses Expressing the Future
HW: Prepare text "Energy"

Week 9 Energy
G - Time Clauses
HW: Prepare text "Tracking"

Week 10 Tracking
G - Countables and Uncountables
G - Gerunds and Infinitives after Need/Used

Week 11 Revision for the Final Test

Week 12 Final Term Test (90 min)

Week 13 Spare Week

Week 14 Final Test Checking, Credits

Literature
[1] Set of materials K 13104 - see http://jazyky.feld.cvut.cz
Requirements
Pro získání zápočtu je nutná aktivní účast na cvičeních (tolerují se dvě absence za semestr) a úspěšné absolvování zápočtových testů. Absence je nutno omlouvat neprodleně a prokazatelným způsobem (email apod.), na pozdější nebo nedoložené omluvy nelze brát zřetel. v případě přechodu na online výuku se mohou podmínky změnit.
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)