Toto je tzv. shluknutý kurz. Skládá se z několika samostatných předmětů, které sdílejí výukové materiály, úkoly, testy apod. Níže si můžete zobrazit informace o jednotlivých předmětech tvořících tento shluk.

Teologie 1 - B0M16TE1

Hlavní kurz
Kredity 4
Semestry letní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P+2S
Anotace
Předmět poskytne posluchačům základní orientaci v teologii, přičemž se nevyžaduje žádné zvláštní předchozí vzdělání. Po krátkém filozofickém úvodu jsou systematickým způsobem probírány základní teologické disciplíny. Předmět je určen nejen věřícím studentům, kteří chtějí svou víru zakotvit na solidních teologických základech, ale především těm, kteří chtějí poznat křesťanství, náboženství, ze kterého vyrůstá naše civilizace. Dvě přednášky jsou věnovány jak velkým světovým náboženstvím, tak novým náboženským proudům a zároveň i sektám a nebezpečným projevům náboženství ve společnosti.
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
1. Úvod do teologie, filozofické vymezení pojmu Boha
2. Bible - Starý a Nový zákon, vznik, inspirace, kánon, biblické jazyky
3. Bible - historické pozadí vzniku, jednotlivé knihy, biblická archeologie
4. Nauka o Bohu (trojjedinost Boha, stvoření), filozofická antropologie
5. Ježíš Kristus - historické prameny, Ježíš jako Bůh, člověk a Vykupitel
6. Církev - vznik, poslání, struktura, život (manželství, řehole, církevní právo)
7. Světci a Panna Maria v Církvi
8. Světové církevní dějiny
9. České církevní dějiny
10. Církevní rok - liturgie, obřady, svátosti (eucharistie, křest, manželství atd.)
11. Etika a morální teologie - obecné kategorie a pojmy (dobro, svědomí, hřích atd.)
12. Morální otázky spojené s jednotlivými oblastmi lidského života
13. Světová náboženství (judaismus, budhismus, islám, hinduismus)
14. Sekty, destruktivní kulty, nové duchovní proudy u nás i ve světě
Osnovy cvičení
Žádná data.
Literatura
1. Vladimír Slámečka: Úvod do teologie, Vydavatelství ČVUT Praha, 2002
2. Anzenbacher Arno: Úvod do filosofie, Portál, Praha 2004
3. Katechismus katolické církve, Praha: KN, Kostelní Vydří 2002
4. Franzen August: Malé církevní dějiny, KN, Kostelní Vydří 2006
5. Joseph Ratzinger: Úvod do křesťanství, KN Kostelní Vydří 2007
6. Jeruzalémská Bible, Krystal&KN, Kostelní Vydří 2009
7. Ivan O. Štampach: Přehled religionistiky, Portál, Praha 2008
8. Zdeněk Vojtíšek: Encyklopedie náboženských směrů v ČR, Portál, Praha 2004
9. Tomáš Halík: Prolínání světů, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2006
10. Alois Musil: Ze světa islámu, AKROPOLIS, Praha 2015
Požadavky
Zápočet je udělen za aktivní účast na cvičení a vypracování závěrečné práce na libovolné teologické téma, zvolené studentem. Předmět je zakončen ústní zkouškou z přednesené a odcvičené látky.

Teologie - B0M16TEO

Kredity 5
Semestry oba
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P+2S
Anotace
Předmět poskytne posluchačům základní orientaci v teologii, přičemž se nevyžaduje žádné zvláštní předchozí vzdělání. Po krátkém filozofickém úvodu jsou systematickým způsobem probírány základní teologické disciplíny. Předmět je určen nejen věřícím studentům, kteří chtějí svou víru zakotvit na solidních teologických základech, ale především těm, kteří chtějí poznat křesťanství, náboženství, ze kterého vyrůstá naše civilizace. Dvě přednášky jsou věnovány jak velkým světovým náboženstvím, tak novým náboženským proudům a zároveň i sektám a nebezpečným projevům náboženství ve společnosti.
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
1. Úvod do teologie, filozofické vymezení pojmu Boha
2. Bible - Starý a Nový zákon, vznik, inspirace, kánon, biblické jazyky
3. Bible - historické pozadí vzniku, jednotlivé knihy, biblická archeologie
4. Nauka o Bohu (trojjedinost Boha, stvoření), filozofická antropologie
5. Ježíš Kristus - historické prameny, Ježíš jako Bůh, člověk a Vykupitel
6. Církev - vznik, poslání, struktura, život (manželství, řehole, církevní právo)
7. Světci a Panna Maria v Církvi
8. Světové církevní dějiny
9. České církevní dějiny
10. Církevní rok - liturgie, obřady, svátosti (eucharistie, křest, manželství atd.)
11. Etika a morální teologie - obecné kategorie a pojmy (dobro, svědomí, hřích atd.)
12. Morální otázky spojené s jednotlivými oblastmi lidského života
13. Světová náboženství (judaismus, budhismus, islám, hinduismus)
14. Sekty, destruktivní kulty, nové duchovní proudy u nás i ve světě
Osnovy cvičení
Žádná data.
Literatura
1. Vladimír Slámečka: Úvod do teologie, Vydavatelství ČVUT Praha, 2002
2. Anzenbacher Arno: Úvod do filosofie, Portál, Praha 2004
3. Katechismus katolické církve, Praha: KN, Kostelní Vydří 2002
4. Franzen August: Malé církevní dějiny, KN, Kostelní Vydří 2006
5. Joseph Ratzinger: Úvod do křesťanství, KN Kostelní Vydří 2007
6. Jeruzalémská Bible, Krystal&KN, Kostelní Vydří 2009
7. Ivan O. Štampach: Přehled religionistiky, Portál, Praha 2008
8. Zdeněk Vojtíšek: Encyklopedie náboženských směrů v ČR, Portál, Praha 2004
9. Tomáš Halík: Prolínání světů, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2006
10. Alois Musil: Ze světa islámu, AKROPOLIS, Praha 2015
Požadavky
Zápočet je udělen za aktivní účast na cvičení a vypracování závěrečné práce na libovolné teologické téma, zvolené studentem. Předmět je zakončen ústní zkouškou z přednesené a odcvičené látky.