Economy of Power Industry

You don't have access to the course
This is a grouped Moodle course. It consists of several separate courses that share learning materials, assignments, tests etc. Below you can see information about the individual courses that make up this Moodle course.
Economy of Power Industry (Main course) B1B16UEE1
Credits 5
Semesters Winter
Completion Assessment + Examination
Language of teaching Czech
Extent of teaching 2P+2C
Annotation
Studenti jsou seznámeni se základním přehledem o energetice jako odvětvím, o pravidlech podnikání v energetickém odvětví, o ekonomické regulaci zúčastněných subjektů a o energetice v kontextu politik ČR a EU. Dále jsou studenti seznámeni se základními principy fungování trhů se silovou elektřinou a podpůrnými službami a teplem. Součástí předmětu je i přehled ekonomických aspektů integrace OZE do ES.
Course outlines
1. Energetické odvětví jako systém
2. Podnikání v energetických odvětvích
3. Trhy s energiemi ? kontext ČR a EU
4. Trh s elektřinou ? subjekty, principy obchodování
5. Teplárenství ? ekonomické a systémové aspekty
6. Ceny a náklady v elektroenergetice, tarifní systémy
7. Systémové a podpůrné služby a trh s nimi
8. Náklady výroby elektrické energie, marginální náklady
9. Náklady v přenosu a distribuci elektřiny
10. Ekonomické a technické aspekty OZE
11. Principy regulace v energetickém odvětví
12. Energetická politika ČR a EU a její ekonomické souvislosti
13. Aktuální otázky elektroenergetiky ČR a EU
14. Shrnutí, rezerva
Literature
Tůma J. a kol: Obchod s elektřinou, CONTE, Praha, 2010, ISBN 978-80-254-6695-7
Šolc P., Němeček B., Kanta J. a kol.: Trh s elektřinou, AEM, 2011
Chris Harris Electricity: Markets Pricing, Structures and Economics, Wiley, 2006
Morales, Conejo, Madsen, Pinson, Zugno: Integrating Renewables in Electricity Markets, Springer, 2014
Economy of Power Industry B1B16UEE
Credits 4
Semesters Winter
Completion Graded Assessment
Language of teaching Czech
Extent of teaching 2P+2S
Annotation
Studenti jsou seznámeni se základním přehledem o energetice jako odvětvím, o pravidlech podnikání v energetickém odvětví, o ekonomické regulaci zúčastněných subjektů a o energetice v kontextu politik ČR a EU. Dále jsou studenti seznámeni se základními principy fungování trhů se silovou elektřinou a podpůrnými službami a teplem. Součástí předmětu je i přehled ekonomických aspektů integrace OZE do ES.
Course outlines
1. Energetické odvětví jako systém
2. Podnikání v energetických odvětvích
3. Trhy s energiemi ? kontext ČR a EU
4. Trh s elektřinou ? subjekty, principy obchodování
5. Teplárenství ? ekonomické a systémové aspekty
6. Ceny a náklady v elektroenergetice, tarifní systémy
7. Systémové a podpůrné služby a trh s nimi
8. Náklady výroby elektrické energie, marginální náklady
9. Náklady v přenosu a distribuci elektřiny
10. Ekonomické a technické aspekty OZE
11. Principy regulace v energetickém odvětví
12. Energetická politika ČR a EU a její ekonomické souvislosti
13. Aktuální otázky elektroenergetiky ČR a EU
14. Shrnutí, rezerva
Literature
Tůma J. a kol: Obchod s elektřinou, CONTE, Praha, 2010, ISBN 978-80-254-6695-7
Šolc P., Němeček B., Kanta J. a kol.: Trh s elektřinou, AEM, 2011
Chris Harris Electricity: Markets Pricing, Structures and Economics, Wiley, 2006
Morales, Conejo, Madsen, Pinson, Zugno: Integrating Renewables in Electricity Markets, Springer, 2014
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)