Strojní struktury elektráren

B232 - Letní 23/24
Tento předmět se nenachází v Moodle. Na jeho domovskou stránku se můžete dostat pomocí tlačítka "Stránka kurzu (mimo Moodle)" vpravo (pokud existuje).

Strojní struktury elektráren - B1M14SSE

Kredity 5
Semestry zimní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P+2C
Anotace
Cílem předmětu je seznámit posluchače se zákonitostmi a formami energetických přeměn v zařízeních elektroenergetických provozů, s popisem funkce energetických zařízení, jejich strukturou, vlastnostmi a charakteristikami.
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
1. Základy mechaniky tekutin, výpočty ztrát. Potrubní systémy.
2. Hydrocentrála, bilance energií. Turbíny pro vodní elektrárny, jejich charakteristiky a regulace
3. Větrné elektrárny, účinnost, jejich charakteristiky a regulace
4. Základy termodynamiky
5. Stavové změny reálných plynů a par, výpočtové diagramy a programy
6. Oběhy tepelných motorů a strojů a možnosti jejich zdokonalování
7. Sdílení tepla
8. Bilance přeměn energií, provozní a regulační vazby důležitých strojních systémů v energetice
9. Systémy pro dopravu kapalin a plynů, čerpadla a kompresory.
10. Parní turbíny pro klasické a jaderné elektrárny, struktury, charakteristiky a funkce
11. Paroplynové oběhy a kogenerace. Spalovací turbíny a mikroturbíny.
12. Modely a funkce moderního kotle, výměníky a parogenerátory
13. Charakteristiky pomocných zařízení (ventily, hydraulické servomechanismy apod.)
14. Rezerva

Osnovy cvičení
1. Výpočty tlaků a rychlostí proudění v hydraulických soustavách.
2. Bilance energií základních typů vodních turbín.
3. Optimalizace parametrů hydrocentrály a vodní turbíny.
4. Sdělené teplo a práce při stavových změnách
5. Stavové změny ve vodní páře, práce s tepelnými diagramy.
6. Práce, výkon a tepelná účinnost oběhů parních turbín.
7. Chování tepelných výměníků v tepelných obězích.
8. Kvalitativní hodnocení nejdůležitějších energetických transformací.
9. Charakteristiky hydraulických soustav pro dopravu kapalin a plynů.
10. Pracovní bod čerpadla, volba regulace, energetické úspory při otáčkové regulaci.
11. Výpočet práce, výkonu a tepelné účinnosti paroplynových oběhů.
12. Chování základních typů kotlů při regulaci výkonu.
13. Čisté uhelné technologie.
14. Rezerva.

Literatura
Moran, M.,J., Shapiro, H.,N.: Fundamentals of Engineering Thermodynamics. Wiley, 2008.
Cengel,Z., Boles, M.,A.: Thermodynamics An Engineering Approach. McGraw-Hill, 2005.
Aungier, R.,H.: Turbine Aerodynamics. ASME, 2006.
Šťastný J.: Energetická strojní zařízení. Vydavatelství ČVUT Praha, 2002.
Nožička J.: Mechanika a termodynamika. Vydavatelství ČVUT Praha, 1993.
Mareš, R., Šifner, O., Kadrnožka,J. : Tabulky vlastností vody a páry. VUITIUM Brno, 1999.
Požadavky
Žádná data.