Toto je tzv. shluknutý kurz. Skládá se z několika samostatných předmětů, které sdílejí výukové materiály, úkoly, testy apod. Níže si můžete zobrazit informace o jednotlivých předmětech tvořících tento shluk.

Ekonometrie a ekonomické aplikace - B1M16EKM

Hlavní kurz
Kredity 4
Semestry letní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P+2S
Anotace
Historie ekonometrie, ekonometrické modely, input-output modely, modelování poptávky, speciální prognostické modely časových řad, produkční funkce, lineární regresní modely a jejich využití k prognózám, modely se simultánními rovnicemi, konjunkturní analýza
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
1.Charakteristika ekonometrie a její historie. Ekonometrické modely
2.Input-output modely
3.Cenové propočty a I-O modely
4.Modelování poptávky
5.Speciální prognostické modely časových řad
6.Autokorelace v časových řadách
7.Exponenciální vyrovnání v časových řadách
8.Produkční funkce
9.Lineární regresní modely
10.Užití lineárních regresních modelů k prognózám
11.Využití analýzy rozptylu (ANOVA) pro hodnocení kvality prognóz
12.Modely simultánních rovnic. Dvoustup. metoda nejmenších čtverců
13.Konjunkturní analýza
14.Rezerva
Osnovy cvičení
1.Úvod
2.I-O modely - peněžní jednotky
3.I-O modely - naturální jednotky
4.Cenové propočty v I-O bilanci
5.Modelování poptávky
6.Speciální prognostické modely časových řad
7.Autokorelace. Exponenciální vyrovnání
8.Kontrolní test
9.Lineární regresní modely (LRM)
10.LRM vhodné pro prognózy
11.Problémy při konstrukci LRM a jejich odstranění
12.Dvoustupňová metoda nejmenších čtverců
13.Konjunkturní analýza
14.Závěr
Literatura
1.Kaňok M. Statistické metody v managementu, Praha: ČVUT 2005
2.Hušek R., Pelikán J.: Aplikovaná Ekonometrie, Professional Publishing 2003
3.Wonnacot T. H., R.J.Wonnacot R. J.: Statistika pro obchod a hospodářství, Victoria Publishing
4.Hušek R.: Ekonometrická analýza, EKOPRESS, 1999
5. Arlt J., Arltová M.: Ekonomické časové řady, Grada, 2007
Požadavky
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/ekonometrie

Ekonometrie a ekonomické aplikace - BD1M16EKM

Kredity 4
Semestry letní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 14KP+6KS
Anotace
Historie ekonometrie, ekonometrické modely, input-output modely, modelování poptávky, speciální prognostické modely časových řad, produkční funkce, lineární regresní modely a jejich využití k prognózám, modely se simultánními rovnicemi, konjunkturní analýza
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
1.Charakteristika ekonometrie a její historie. Ekonometrické modely
2.Input-output modely
3.Cenové propočty a I-O modely
4.Modelování poptávky
5.Speciální prognostické modely časových řad
6.Autokorelace v časových řadách
7.Exponenciální vyrovnání v časových řadách
8.Produkční funkce
9.Lineární regresní modely
10.Užití lineárních regresních modelů k prognózám
11.Využití analýzy rozptylu (ANOVA) pro hodnocení kvality prognóz
12.Modely simultánních rovnic. Dvoustup. metoda nejmenších čtverců
13.Konjunkturní analýza
14.Rezerva
Osnovy cvičení
1.Úvod
2.I-O modely - peněžní jednotky
3.I-O modely - naturální jednotky
4.Cenové propočty v I-O bilanci
5.Modelování poptávky
6.Speciální prognostické modely časových řad
7.Autokorelace. Exponenciální vyrovnání
8.Kontrolní test
9.Lineární regresní modely (LRM)
10.LRM vhodné pro prognózy
11.Problémy při konstrukci LRM a jejich odstranění
12.Dvoustupňová metoda nejmenších čtverců
13.Konjunkturní analýza
14.Závěr
Literatura
1.Kaňok M. Statistické metody v managementu, Praha: ČVUT 2005
2.Hušek R., Pelikán J.: Aplikovaná Ekonometrie, Professional Publishing 2003
3.Wonnacot T. H., R.J.Wonnacot R. J.: Statistika pro obchod a hospodářství, Victoria Publishing
4.Hušek R.: Ekonometrická analýza, EKOPRESS, 1999
5. Arlt J., Arltová M.: Ekonomické časové řady, Grada, 2007
Požadavky
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/ekonometrie

Econometrics and economic applications - BE1M16EKM

Kredity 4
Semestry letní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky angličtina
Rozsah výuky 2P+2S
Anotace
Historie ekonometrie, ekonometrické modely, input-output modely, modelování poptávky, speciální prognostické modely časových řad, produkční funkce, lineární regresní modely a jejich využití k prognózám, modely se simultánními rovnicemi, konjunkturní analýza
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
1.Charakteristika ekonometrie a její historie. Ekonometrické modely
2.Input-output modely
3.Cenové propočty a I-O modely
4.Modelování poptávky
5.Speciální prognostické modely časových řad
6.Autokorelace v časových řadách
7.Exponenciální vyrovnání v časových řadách
8.Produkční funkce
9.Lineární regresní modely
10.Užití lineárních regresních modelů k prognózám
11.Využití analýzy rozptylu (ANOVA) pro hodnocení kvality prognóz
12.Modely simultánních rovnic. Dvoustup. metoda nejmenších čtverců
13.Konjunkturní analýza
14.Rezerva
Osnovy cvičení
1.Úvod
2.I-O modely - peněžní jednotky
3.I-O modely - naturální jednotky
4.Cenové propočty v I-O bilanci
5.Modelování poptávky
6.Speciální prognostické modely časových řad
7.Autokorelace. Exponenciální vyrovnání
8.Kontrolní test
9.Lineární regresní modely (LRM)
10.LRM vhodné pro prognózy
11.Problémy při konstrukci LRM a jejich odstranění
12.Dvoustupňová metoda nejmenších čtverců
13.Konjunkturní analýza
14.Závěr
Literatura
1.Kaňok M. Statistické metody v managementu, Praha: ČVUT 2005
2.Hušek R., Pelikán J.: Aplikovaná Ekonometrie, Professional Publishing 2003
3.Wonnacot T. H., R.J.Wonnacot R. J.: Statistika pro obchod a hospodářství, Victoria Publishing
4.Hušek R.: Ekonometrická analýza, EKOPRESS, 1999
5. Arlt J., Arltová M.: Ekonomické časové řady, Grada, 2007
Požadavky
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/ekonometrie