Toto je tzv. shluknutý kurz. Skládá se z několika samostatných předmětů, které sdílejí výukové materiály, úkoly, testy apod. Níže si můžete zobrazit informace o jednotlivých předmětech tvořících tento shluk.

Řízení jakosti - B1M16JAK

Hlavní kurz
Kredity 5
Semestry zimní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P+2S
Anotace
Předmět seznamuje studenty se základními principy řízení kvality (současné koncepce managementu kvality, systém managementu kvality (SMK) na bázi ISO 9001, procesní management, plánování kvality, metrologie v řízení kvality, řízení dokumentů a záznamů, interní audit SMK, neustálé zlepšování v rámci SMK, integrovaný management, statistické metody v řízení kvality, akreditace a certifikace.
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
1. Jakost = kvalita, historie řízení kvality, hlavní principy
2. Současné koncepce managementu jakosti, podnikové a odvětvové standardy
3. Přístup EU k řízení jakosti, situace v ČR, právní rámec řízení jakosti
4. Systém managementu kvality (SMK) na bázi ISO 9001
5. Odpovědnost managementu při řízení jakosti
6. Řízení zdrojů v rámci SMK
7. Řízení jakosti během realizace produktu - návrh a vývoj
8. Metrologie v řízení jakosti
9. Neustálé zlepšování v rámci SMK
10. Interní audit SMK - neshody a jejich příčiny
11. Nakládání s neshodným produktem
12. Postup budování SMK, certifikace SMK
13. Akreditace a certifikace
14. Rezerva
Osnovy cvičení
1. Znaky kvality, Systém managementu kvality (SMK)
2. TQM, Ceny za kvalitu
3. Procesní management
4. Požadavky na dokumentovaný SMK, řízení dokumentů a záznamů
5. Plánování kvality
6. Řízení kvality během realizace produktu - plánování
7. Řízení kvality během realizace produktu - nákup, řízení výroby a poskytování služby
8. Měření, analýza a zlepšování v řízení kvality
9. Interní audit SMK
10. Případové studie
11. Integrovaný management (EMS, ISMS,..)
12. Statistické metody v řízení kvality
13. Vybrané metody TQM
14. Rezerva
Literatura
1. Veber, J.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce - Legislativa, systémy, metody, praxe, 2. vydání, Management Press, Praha 2010, ISBN 978-80-7261-210-9
2. Nenadál, K.: Moderní management jakosti, principy, postupy, metody, Management Press, Praha 2011, ISBN 978-80-7261-186-7
3. Nanda, V.: Quality management system handbook for product development companies, CRC Press, New York 2005
Požadavky
Žádná data.

Quality management - BE1M16JAK

Kredity 5
Semestry zimní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky angličtina
Rozsah výuky 2P+2S
Anotace
Předmět seznamuje studenty se základními principy řízení kvality (současné koncepce managementu kvality, systém managementu kvality (SMK) na bázi ISO 9001, procesní management, plánování kvality, metrologie v řízení kvality, řízení dokumentů a záznamů, interní audit SMK, neustálé zlepšování v rámci SMK, integrovaný management, statistické metody v řízení kvality, akreditace a certifikace.
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
1. Jakost = kvalita, historie řízení kvality, hlavní principy
2. Současné koncepce managementu jakosti, podnikové a odvětvové standardy
3. Přístup EU k řízení jakosti, situace v ČR, právní rámec řízení jakosti
4. Systém managementu kvality (SMK) na bázi ISO 9001
5. Odpovědnost managementu při řízení jakosti
6. Řízení zdrojů v rámci SMK
7. Řízení jakosti během realizace produktu - návrh a vývoj
8. Metrologie v řízení jakosti
9. Neustálé zlepšování v rámci SMK
10. Interní audit SMK - neshody a jejich příčiny
11. Nakládání s neshodným produktem
12. Postup budování SMK, certifikace SMK
13. Akreditace a certifikace
14. Rezerva
Osnovy cvičení
1. Znaky kvality, Systém managementu kvality (SMK)
2. TQM, Ceny za kvalitu
3. Procesní management
4. Požadavky na dokumentovaný SMK, řízení dokumentů a záznamů
5. Plánování kvality
6. Řízení kvality během realizace produktu - plánování
7. Řízení kvality během realizace produktu - nákup, řízení výroby a poskytování služby
8. Měření, analýza a zlepšování v řízení kvality
9. Interní audit SMK
10. Případové studie
11. Integrovaný management (EMS, ISMS,..)
12. Statistické metody v řízení kvality
13. Vybrané metody TQM
14. Rezerva
Literatura
1. Veber, J.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce - Legislativa, systémy, metody, praxe, 2. vydání, Management Press, Praha 2010, ISBN 978-80-7261-210-9
2. Nenadál, K.: Moderní management jakosti, principy, postupy, metody, Management Press, Praha 2011, ISBN 978-80-7261-186-7
3. Nanda, V.: Quality management system handbook for product development companies, CRC Press, New York 2005
Požadavky
Žádná data.