Úvod do elektrotechniky

Nemáte přístup do kurzu
Úvod do elektrotechniky B2B15UELA
Kredity 4
Semestry zimní
Zakončení klasifikovaný zápočet
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P+1L
Anotace
Předmět rozšiřuje znalosti studentů o témata ze silnoproudé techniky. Dává studentům základní přehled z oblasti řetězce výroba, přenos, rozvod a užití elektrické energie, seznamuje s principy elektrických strojů a také rozšiřuje znalosti o oblast materiálů pro elektrotechnické obory.
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
1. Základní pojmy teoretické elektrotechniky
2. Materiály v elektrotechnice 1
3. Materiály v elektrotechnice 2
4. Stejnosměrné stroje
5. Střídavé stroje
6. Elektrochemické zdroje
7. Základy světelné techniky a osvětlování
8. Struktura elektroenergetického odvětví
9. Přenosové a rozvodné soustavy
10. Jištění a ochrana elektrických zařízení, stykače, relé
11. Elektrárny jaderné, tepelné, plynové
12. Obnovitelné zdroje elektrické energie
13. Fotovoltaické zdroje a systémy
14. Klasifikovaný zápočet
Osnovy cvičení
1. Úvod do elektrotechniky, základní orientace v dokumentaci.
2. Materiálová měření a ukázky technologií
3. Elektrická měření a ukázky technologií
4. Laboratoře VN a školní elektrárna
5. Světlo a teplo
6. Obnovitelné zdroje
Literatura
Vzhledem k značné šíři záběru předmětu není studentům doporučována konkrétní literatura. Přednášející během přednášek a studenti sami (formou diskusí MOODLE) vyhledávají relevantní články, videa a informace. Všechny doplňující informace k předmětu jsou dostupné na:
https://moodle.fel.cvut.cz/
Požadavky
Podmínkami pro získání zápočtu je aktivní účast na cvičeních a složení závěrečného testu (písemná práce), která slouží ke klasifikaci zápočtu.
Za správnost dat zodpovídá: Studijní Informační Systém (KOS)