Business economics B2B16EPO
Credits 4
Semesters Winter
Completion Graded Assessment
Language of teaching Czech
Extent of teaching 2P+2S
Annotation
Basic course of Business Economics deals with the subject from wide angle of view, discussing all particular aspects of Business Economics, and relationships between them.
Study targets
To get the overview of what is Business Economics, and how the real life of a business company looks like.
Course outlines
1. Podnik a podnikání, cíle a funkce podniku. Právní formy podnikání.
2. Podnikatelský plán. Majetková a kapitálová struktura podniku.
3. Základní principy účetnictví. Aktiva, pasiva, náklady a výnosy. Fin výkazy a struktura.
4. Klasifikace nákladů, metody kalkulace. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady.
5. Základy finanční analýzy. Dělení zisku, rentabilita a produktivita.
6. Finanční matematika - úrokový počet.
7. Finanční matematika. Cena příležitosti. Rizika a nejistoty v podnikání.
8. Základní kritéria efektivnosti (doba návratnosti, NPV, IRR). Rizika a nejistoty v podnikání.
9. Dlouhodobé financování. Akcie, obligace, bankovní úvěr, pronájem (leasing).
10. Krátkodobé financování – obchodní úvěr, směnka.
11. Systém daní v ČR. Daň z příjmu, spotřební daně, DPH.
12. Řízení času, konfliktní rozhodovací situace
13. Management, vyzvaná přednáška
14. Rezerva
Exercises outlines
1. Pravidla a zásady cvičení. Cíle a funkce podniku a právní formy
2. Rozvaha -majetková a kapitálová struktura podniku.
3. Struktura výsledovky a Cash flow.
4. Vzájemné vztahy účetních výkazů Rozvaha, VZZ, CF.
5. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady, analýza bodu zvratu.
6. Metody kalkulace nákladů.
7. Kontrolní test 1, Vodárny vás neošidí. Podnikatelský/osobní plán.
8. Finanční gramotnost, šetření hrou – jak na úspory
9. Základy úrokového počtu, hypotéka hrou
10. Kritéria ekonomické efektivnosti.
11. Ceníte si své práce?
12. Financování podniku. Chcete napsat vlastní směnku?
13. Opakovaní a příprava na test
14. Kontrolní test 2 v posledním týdnu, zápočet


Literature
- Printed materials distributed in one of first week(s)
- Koontz, H., Weihrich, H.: Management. McGraw-Hill, 1998
- Brealey, R.A., Meyers, S.C.: Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill, 2000
- Nickels, W. G.: Understanding Business. Mosby, 1997
Kotler: Marketing Management. e.g. Pearson Education Limited 2015
Rigsby, Greco: Mastering strategy. McGraw-Hill Education, 2003
Richard P. Feynman: Surely You're Joking, Mr. Feynman!. W. W. Norton & Company, 1997
B. Pease, R. Pease: Why Men Don't Listen and Women Can't Read Maps. Harmony, 2001
Requirements
No prerequisities.
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)