Toto je tzv. shluknutý kurz. Skládá se z několika samostatných předmětů, které sdílejí výukové materiály, úkoly, testy apod. Níže si můžete zobrazit informace o jednotlivých předmětech tvořících tento shluk.

Základy elektrických obvodů - B2B31ZEO

Hlavní kurz
Kredity 6
Semestry letní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P+2L
Anotace
Předmět popisuje základní metody analýzy elektrických obvodů. V přednáškách se studenti seznámí se základními aktivními a pasivními obvodovými prvky, s obvodovými veličinami, s důležitými obvodovými teorémy a metodami analýzy obvodů ve stacionárním a v harmonickém ustáleném stavu i během přechodných dějů vyvolaných změnami v obvodu. Semináře jsou zaměřeny na procvičení vědomostí při analýze základních elektrických obvodů, doplněné simulacemi a jednoduchým měřením.
Cíle studia
Cílem studia je získání základních znalostí z teorie obvodů, nezbytných pro další studium oboru Elektronika a komunikace.
Osnovy přednášek
1. Elektrické zařízení a jeho model. Obvodové veličiny, charakteristické hodnoty. Základní obvodové prvky.
2. Základní zákony a teorémy (Kirchhoffovy zákony, Théveninův a Nortonův teorém, princip superpozice)
3. Stacionární ustálený stav, elementární metody analýzy lineárních odporových obvodů.
4. Obvodové rovnice - topologie obvodu, metoda smyčkových proudů
5. Metoda uzlových napětí. Porovnání základních metod analýzy - příklady.
6. Harmonický ustálený stav (HUS), vyjádření harmonických průběhů pomocí fázorů, popis pasivních prvků..
7. Elementární a obecné metody analýzy obvodů v HUS. Výkon, výkonové přizpůsobení v HUS.
8. Kmitočtová závislost obvodových funkcí. Frekvenční charakteristiky obvodů, grafické znázornění a aproximace.
9. Rezonance, rezonanční obvody.
10. Přechodné děje v elektrických obvodech. Přechodné děje 1. řádu v obvodech se stejnosměrným buzením.
11. Přechodné děje 2. řádu se stejnosměrným buzením, základní kmitavé RLC obvody.
12. Přechodné děje s harmonickým buzením.
13. Ustálený stav v lineárních obvodech při periodickém neharmonickém buzení.
Osnovy cvičení
1. Elektrický obvod, obvodové veličiny a jejich charakteristické hodnoty.
2. Pasivní a aktivní obvodové prvky, základní zákony a teorémy.
3. Obvody ve stacionárním ustáleném stavu.
4. Metoda smyčkových proudů.
5. Metoda uzlových napětí.
6. Fázorové diagramy. Obvodové rovnice v HUS.
7. Analýzy obvodů v HUS. Výkony v HUS, výkonové přizpůsobení.
8. Frekvenční charakteristiky.
9. Rezonance, rezonanční obvody.
10. Přechodné děje 1. řádu v obvodech se stejnosměrnými zdroji.
11. Přechodné děje 2. řádu v RLC obvodech se stejnosměrnými zdroji (aperiodická odezva, tlumené kmity).
12. Přechodné děje v obvodech s harmonickými zdroji.
13. Řešení obvodů v periodickém neharmonickém ustáleném stavu. Zápočet.
Literatura
[1] V. Havlíček, M. Pokorný, I. Zemánek : Elektrické obvody 1,Nakladatelství ČVUT Praha 2005
[2] V. Havlíček, I. Zemánek : Elektrické obvody 2, Nakladatelství ČVUT Praha 2008
[3] R. Čmejla, V. Havlíček, I. Zemánek : Základy teorie obvodů 1 - cvičení, Vydavatelství ČVUT, Praha 2000
[4] R. Čmejla, V. Havlíček, I. Zemánek : Základy teorie obvodů 2 - cvičení, Vydavatelství ČVUT, Praha 1999
[5] M. Mikulec : Teorie obvodů - přednášky, Ediční středisko ČVUT, Praha 1992
[6] J. D. Irwin, R. M. Nelms: Basic engineering circuit analysis: / 9th ed., Wiley, 2008.
Požadavky
Žádná data.

Základy elektrických obvodů - B2B31ZEOA

Kredity 5
Semestry letní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P+2L
Anotace
Předmět popisuje základní metody analýzy elektrických obvodů. V přednáškách se studenti seznámí se základními aktivními a pasivními obvodovými prvky, s obvodovými veličinami, s důležitými obvodovými teorémy a metodami analýzy obvodů ve stacionárním a v harmonickém ustáleném stavu i během přechodných dějů vyvolaných změnami v obvodu. Semináře jsou zaměřeny na procvičení vědomostí při analýze základních elektrických obvodů, doplněné simulacemi a jednoduchým měřením.
Cíle studia
Cílem studia je získání základních znalostí z teorie obvodů, nezbytných pro další studium oboru Elektronika a komunikace.
Osnovy přednášek
1. Elektrické zařízení a jeho model. Obvodové veličiny, charakteristické hodnoty. Základní obvodové prvky.
2. Základní zákony a teorémy (Kirchhoffovy zákony, Théveninův a Nortonův teorém, princip superpozice)
3. Stacionární ustálený stav, elementární metody analýzy lineárních odporových obvodů.
4. Obvodové rovnice - topologie obvodu, metoda smyčkových proudů
5. Metoda uzlových napětí. Porovnání základních metod analýzy - příklady.
6. Harmonický ustálený stav (HUS), vyjádření harmonických průběhů pomocí fázorů, popis pasivních prvků..
7. Elementární a obecné metody analýzy obvodů v HUS. Výkon, výkonové přizpůsobení v HUS.
8. Kmitočtová závislost obvodových funkcí. Frekvenční charakteristiky obvodů, grafické znázornění a aproximace.
9. Rezonance, rezonanční obvody.
10. Přechodné děje v elektrických obvodech. Přechodné děje 1. řádu v obvodech se stejnosměrným buzením.
11. Přechodné děje 2. řádu se stejnosměrným buzením, základní kmitavé RLC obvody.
12. Přechodné děje s harmonickým buzením.
13. Ustálený stav v lineárních obvodech při periodickém neharmonickém buzení.
Osnovy cvičení
1. Elektrický obvod, obvodové veličiny a jejich charakteristické hodnoty.
2. Pasivní a aktivní obvodové prvky, základní zákony a teorémy.
3. Obvody ve stacionárním ustáleném stavu.
4. Metoda smyčkových proudů.
5. Metoda uzlových napětí.
6. Fázorové diagramy. Obvodové rovnice v HUS.
7. Analýzy obvodů v HUS. Výkony v HUS, výkonové přizpůsobení.
8. Frekvenční charakteristiky.
9. Rezonance, rezonanční obvody.
10. Přechodné děje 1. řádu v obvodech se stejnosměrnými zdroji.
11. Přechodné děje 2. řádu v RLC obvodech se stejnosměrnými zdroji (aperiodická odezva, tlumené kmity).
12. Přechodné děje v obvodech s harmonickými zdroji.
13. Řešení obvodů v periodickém neharmonickém ustáleném stavu. Zápočet.
Literatura
[1] V. Havlíček, M. Pokorný, I. Zemánek : Elektrické obvody 1,Nakladatelství ČVUT Praha 2005
[2] V. Havlíček, I. Zemánek : Elektrické obvody 2, Nakladatelství ČVUT Praha 2008
[3] R. Čmejla, V. Havlíček, I. Zemánek : Základy teorie obvodů 1 - cvičení, Vydavatelství ČVUT, Praha 2000
[4] R. Čmejla, V. Havlíček, I. Zemánek : Základy teorie obvodů 2 - cvičení, Vydavatelství ČVUT, Praha 1999
[5] M. Mikulec : Teorie obvodů - přednášky, Ediční středisko ČVUT, Praha 1992
[6] J. D. Irwin, R. M. Nelms: Basic engineering circuit analysis: / 9th ed., Wiley, 2008.
Požadavky
Žádná data.