Přístupové sítě

B232 - Letní 23/24
Tento předmět se nenachází v Moodle. Na jeho domovskou stránku se můžete dostat pomocí tlačítka "Stránka kurzu (mimo Moodle)" vpravo (pokud existuje).

Přístupové sítě - B2M32PRSA

Kredity 6
Semestry zimní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P + 2L
Anotace
Předmět pokrývá oblast vysokorychlostního přenosu informace v přístupové úrovni sítě (internetové přípojky) s důrazem na využití optických přenosových médií v návaznosti na metalická vedení (FTTx). V praktické části si studenti osvojí metody nutné pro návrh, modelování, měření a analýzu přenosových médií, systémů i diagnostiku přístupových sítí.
Cíle studia
Studenti získají přehled o způsobech řešení vysokorychlostních přípojek k síti internet a jejich vlastnostech. V praktické části si studenti osvojí metody nutné pro návrh, modelování, měření a analýzu přenosových médií, systémů i diagnostiku přístupových sítí.
Osnovy přednášek
1. Dělení přístupových sítí. Komunikační požadavky a protokoly.
2. Topologie a architektury přístupových sítí. Otevřené přístupové sítě.
4. Parametry přípojek k internetu, přípojky NGA a VHCN.
3. Vlastnosti metalického přenosového prostředí, modelování parametrů, přeslechy a jejich modelování.
5. Uspořádání účastnických přípojek. Typy přípojek, použité modulace a kódování.
6. Informační propustnost digitálních účastnických přípojek. Rozbor omezení pro praxi.
7. Modemy VDSL2, frekvenční pásma, modulační metody a potlačování přeslechů.
8. Přípojky G.fast, další rozšiřování propustnosti.
9. Optické přístupové sítě, topologie sítě, varianty FTTx, přenos typu bod-bod.
10. Pasivní optické sítě, sdílení přenosového média, varianty a dosahované přenosové rychlosti.
11. Optické přístupové sítě s rychlostí 10 Gbit/s a vyšší, využití vlnového multiplexu.
12. Optimalizace topologie a dimenzování přístupových sítí. Útlumová bilance.
13. Přenos dat v sítích kabelové televize. Topologie, varianty, dosažitelné parametry.
14. Využití energetických vedení pro přenos dat, systémy PLC a BPL.
Osnovy cvičení
1. Úvod do cvičení. Bezpečnost práce v laboratoři.
2. Kalkulace teoretické informační propustnosti.
3. Kalkulace útlumové bilance.
4. Úvod do cyklu laboratorních úloh.
5. Úloha A - měření na vedeních.
6. Úloha B - měření na přípojce g.fast.
7. Úloha C - měření na bezdrátové síti WiGig.
8. Úloha D - měření v síti kabelové televize.
9. Úloha E - analýza propustnosti a parametrů datového toku.
10. Zadání samostatného projektu.
11. Řešení projektu.
12. Konzultace k projektu.
13. Prezentace a hodnocení projektu
14. Náhradní cvičení, zápočet.
Literatura
LAFATA, P. - VODRÁŽKA, J.: Optické přístupové sítě FTTx a NGA. Praha: Česká technika, ČVUT v Praze, 2019. ISBN 978-80-01-05463-5
Vodrážka, J.: Přenosové systémy v přístupových sítích - 2. přepracované vydání, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2006. ISBN 80-01-03386-4
Keiser, G.: FTTX Concepts and Applications, Wiley-IEEE Press, 2006. ISBN 978-0-471-70420-1
Kazovsky, L. G. - Cheng, N. - Shaw, W. - Gutierrez, D. - Wong, S.: Broadband Optical Access Networks. Wiley. 2011. ISBN 978-0-470-18235-2
Požadavky
Obecné znalosti z oblasti Telekomunikačních sítí, např. v rozsahu předmětu Telekomunikační systémy a sítě. Vítaná je znalost vlastností optických vláken a přenosu signálů v optických sítích.