Moderní senzory

B232 - Letní 23/24
Tento předmět se nenachází v Moodle. Na jeho domovskou stránku se můžete dostat pomocí tlačítka "Stránka kurzu (mimo Moodle)" vpravo (pokud existuje).

Moderní senzory - B3M38MSE

Kredity 6
Semestry zimní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky neurčen
Rozsah výuky 2P+2L
Anotace
Přehled senzorů fyzikálních veličin používaných v průmyslu a výzkumu a metod zpracování signálu.
Cíle studia
Studenti si osvojí pokročilé znalosti o senzorech a metodách zpracování senzorových signálů. Získají zkušenost s měřením fyzikálních veličin pomocí různých druhů senzorů.
Osnovy přednášek
1. Fyzikální principy senzorů, základní parametry. MEMS.
2. Materiály pro senzory a jejich měření. Modelování a návrh senzorů.
3. Přesné magnetické senzory.
4. Kapacitní senzory.
5. Metody snižování nejistot. Šum a jeho měření.
6. Kalibrace a testování senzorů. Inteligentní senzory.
7. Zpracování informace ze senzorů: korelační metody, PSD, filtrace a fúze dat, tomografické metody.
8. Senzory elektrického proudu
9. Zobrazovací metody v medicíně. Senzory pro lékařskou diagnostiku.
10. Aplikace senzorů v automobilové, letecké a kosmické technice. Navigace.
11. Bezpečnostní aplikace senzorů. Senzory pro virtuální realitu.
12. Senzory pro inteligentní budovy a průmysl.
13. Měření v geofyzice a archeologii
14. Opakování, rezerva

Na přednáškách se řeší vzorové příklady.
Osnovy cvičení
Cvičení mají výhradně laboratorní charakter. Během nich si studenti vyzkouší sestavit pokročilé měřicí obvody pro významné typy senzorů, změřit jejich charakteristiky a spočítat nejistoty měření. Naučí se také ovládat komplikované měřicí přístroje. Měří se následující úlohy:


1. Tlakoměry. Měření průtoku plynů.
2. Měření průtoku kapalin
3. Akcelerometr
4. Korelační měření rychlosti.
5. Magnetické snímače pro automobilní otáčkoměry
6. Senzory pro měření vlhkosti.
7. Polovodičové senzory teploty.
8. Bezkontaktní měření teploty - pyrometrie
9. Chemické senzory
10. AMR senzor magnetického pole.
11. FEM modelování senzoru
12. Měření polohy. Kalibrace ultrazvukového senzoru číslicovým osciloskopem.
13. Modulace a synchronní detekce (měření mech. napětí).
Literatura
[1] Ripka, P., Tipek, A.(ed.): Modern Sensors Handbook , ISTE 2007 (brožovaná verze ve 20 ks v knihovně ČVUT: Master book on sensors editors P. Ripka and A. Tipek,ČVUT/BEN,2003).
[2] Ripka, P., Ďaďo, S., Kreidl, M., Novák, J.: Senzory (opr. dotisk). Skripta ČVUT FEL, Praha 2007 (ke koupi i v knihovně)
[3] Fraden J.: Handbook of Modern Sensors. 5th ed. Springer 2016, ISBN 978-3-319-19302-1
available online (from ČVUT IP address space) on
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=1081958
Požadavky
žádné
Znalost fyziky a elektrických měření je vítána.