Softwarové inženýrství

B232 - Letní 23/24
Tento předmět se nenachází v Moodle. Na jeho domovskou stránku se můžete dostat pomocí tlačítka "Stránka kurzu (mimo Moodle)" vpravo (pokud existuje).

Softwarové inženýrství - B4B36SIN

Kredity 6
Semestry zimní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 3P+2S
Anotace
Základní kurz softwarového inženýrství, který je určen pro pochopení disciplíny, získání základních dovedností v analýze a návrhu, seznámení s používanými technikami a nástroji. Probírá se základní životní cyklus programového díla, od specifikace požadavku, přes návrh řešení až po vlastní implementaci, nasazení a údržbu. V rámci cvičení se řeší projekty v týmech i samostatně.
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
1. Úvod do SI. Vize projektu, metodiky vývoje SW. Byznys a systémové požadavky.Textově formulované požadavky a jejich atributy.
2. Návrh SW - Komponentový vývoj, dependency injection, java EE architektura, kontejnery
3. Obchodní procesy a jejich vztah k požadavkům. Modelování požadavků pomocí UML - diagram aktivit. Event-Driven Design
4. Návrh SW - JavaBeans
5. Modelování požadavků pomocí UML - diagram tříd a stavů, Domain-Driven Design
6. Návrh SW - Perzistentní vrstva
7. Modelování požadavků pomocí UML - digram případů užití a scénáře případů užití
8. UML digramy pro návrh - diagramy nasazení, komponent a sekvencí
9. Návrh SW - GRASP, Byznys vrstva
10. Agilní metodiky vývoje
11. Návrh SW - Design Patterny, Prezentační vrstva, testy, základy deployment,maintance
12. DevOps, GitOps, CI/CD, microservice architecture, cloud-native development, software factory as a service
13. Návrh SW - Softwarová architektura, škálování, SOA
14. Rezerva
Osnovy cvičení
Žádná data.
Literatura
Craig Larman.: Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development (3rd Edition). Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, NJ, USA. 2004
Požadavky
Žádná data.