Technology for Smart Cities

Login to access the course.
Technology for Smart Cities (Main course) B5M99SCT
Credits 4
Semesters Winter
Completion Assessment + Examination
Language of teaching Czech
Extent of teaching 2P+1C
Annotation
Cílem předmětu je seznámit studenty s koncepcí Smart City a použitými technologiemi. Tématika volně navazuje na předešlé předměty studijního oboru „Inteligentní budovy“ (ale je vhodná i pro studenty mimo tento obor) a rozvíjí konkrétní témata především z oblasti stavebnictví, energetiky, elektro, IT a dopravy. Probírané technologie, které se ve Smart Cities používají, jsou uvedeny v koncepčních, legislativních a ekonomických souvislostech, které ke koncepci Smart City neoddělitelně patří.
Course outlines
1. Úvod, základní pojmy, trvale udržitelný rozvoj, Smart City
2. Case Study (Barcelona) – strategie, projekty
3. Legislativa – Green Deal, EU Taxonomy, uhlíková stopa
4. Energetika – globální přehled, technologie, ekonomika
5. Energetika – trh s energiemi, smart grid, komunitní energetika
6. Legislativa – energo zákony, normy, stavební zákon, ZVZ
7. Budovy – proces stavby, životní cyklus, cirkulární ekonomika
8. Budovy – nové technologie, urbanismus
9. Elektro – sítě, protokoly, IoT
10. Elektro – automatizace, regulace
11. Exkurze
12. Doprava – toky, módy, řízení, elektromobilita, logistika ve městě
13. Management – řízení města, rezilience, integrace
14. Volné téma dle zájmu studentů
Exercises outlines
1. Fotovoltaické elektrárny ve městech
2. Klimatický plán hl. m. Prahy – představení
3. Klimatický plán hl. m. Prahy – diskuze
4. Klimatický plán hl. m. Prahy – prezentace
5. Smart City Praha 6 – strategie
6. Smart City Praha 6 – technologie
7. Smart City Praha 6 – ekonomika
Literature
[1] McClellan, S., Jimenez, J., Koutitas, G. (2018). Smart Cities: Applications, Technologies, Standards, and Driving Factors
[2] Angelakis, V., Tragos, E., Pöhls, H.C., Kapovits, A., Bassi, A. (2017). Designing, Developing, and Facilitating Smart Cities: Urban Design to IoT Solutions
[3] Rocco, P. & Fostola, R. (2016). Smart Energy in the Smart City: Urban Planning for a Sustainable Future