Business Process Management

You don't have access to the course
This is a grouped Moodle course. It consists of several separate courses that share learning materials, assignments, tests etc. Below you can see information about the individual courses that make up this Moodle course.
Business Process Management (Main course) BD6B16ISP
Credits 5
Semesters Winter
Completion Assessment + Examination
Language of teaching Czech
Extent of teaching 14KP+6KS
Annotation
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou procesního řízení. V rámci předmětu jsou studenti seznámeni se všemi aspekty, které procesní řízení obnáší. Od definice procesu, rozdělení procesů, měření jejich výkonnosti, roli lidského faktoru až po způsoby a možnosti implementace procesního řízení za účelem automatizace nebo změny fungování společnosti. Zvláštní důraz je kladen na evidenci a řízení rizik. V rámci praktické části si studenti postupně projdou a procvičí fázi sběru informací o zákazníkovi, fázi popisu chování zákazníka v notaci BPMN a fázi implementace vybraných procesů v konkrétním nástroji. Práce je založena na týmové spolupráci a aktivní komunikaci s virtuálním zákazníkem.
Course outlines
1. Úvod, seznámení s problematikou BPM, aktuální stav, trendy.
2. Notace pro popis procesů - srovnání notací BPMN, EPC, UML.
3. Klíčové ukazatele, KPI, vyhodnocování procesů v praxi.
4. Reengineering procesů, procesní optimalizace.
5. Typy organizací - funkční, projektová, procesní.
6. Procesní kancelář, procesní řízení v praxi.
7. Nástroje pro popis a podporu BPM I a II.
8. Životní cyklus BPM, prezentace vybraného nástroje.
9. Praktické využití procesního řízení v IT, ITIL.
10. Rizika a jejich role v procesním řízení.
11. Nástroje pro řízení rizik a jejich praktické využití.
12. Integrace podnikových procesů formou SOA, ESB nástroje pro integraci procesů.
13. Prezentace vybraného praktického projektu(ů), spojeného s procesním řízením.
14. Rezerva.
Exercises outlines
1. Seznámení s náplní práce procesního analytika, simulátor INNOV8.
2. Základy modelování v notaci BPMN, zadání týmových projektů.
3. Týmový projekt - sběr dat.
4. Týmový projekt - prezentace a obhajoby výstupů týmových projektů.
5. Životní cyklus BPM - praktické seznámení s nástrojem (hands-on-lab).
6. Životní cyklus BPM - praktické seznámení s nástrojem (hands-on-lab).
7. Životní cyklus BPM - praktické seznámení s nástrojem (hands-on-lab).
8. TEST.
9. Zadání semestrálních projektů, diskuse nad zadáním, práce na semestrálních projektech.
10. Rizika a jejich řízení - procvičení tematiky, zadání domácích prací,
11. Rizika a jejich řízení - prezentace a obhajoba domácích prací.
12. Práce na semestrálních projektech.
13. Práce na semestrálních projektech.
14. Rezerva, zápočet, prezentace semestrálních projektů.
Literature
Povinná literatura:
- Grasseová, M. a kol., Procesní řízení, 2008, Computer Press
- Šmída, F., Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě, 2007, Grada Publishing
- Grasseová, M. a kol., Analýza podniku v rukou manažera, 2010, Computer Press
- Svozilová A., Zlepšování podnikových procesů, 2012, Grada Publishing
- Řepa V., Procesně řízená organizace, Grada, 2012
- Silver, B., BPMN Method and Style, 2nd Edition, with BPMN Implementer's Guide, Cody-Cassidy Press, 2011
Requirements
Základní znalosti podnikové informatiky a informačních systémů
Základní znalosti o fungování firmy
Základy programování v Javascriptu + základní znalost SQL

Doporučená literatura:
- Brealey R.A., Myers S.C., Teorie a praxe firemních financí, Praha: Victoria Publishing, 1994
- L. Gála, J. Pour, Z. Šedivá, Podniková informatika, GRADA, 2009
- Thau, D., Velký průvodce JavaScriptem, GRADA, 2009
Business Process Management B6B16ISP
Credits 5
Semesters Winter
Completion Assessment + Examination
Language of teaching undefined
Extent of teaching 2P+2S+2D
Annotation
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou procesního řízení. V rámci předmětu jsou studenti seznámeni se všemi aspekty, které procesní řízení obnáší. Od definice procesu, rozdělení procesů, měření jejich výkonnosti, roli lidského faktoru až po způsoby a možnosti implementace procesního řízení za účelem automatizace nebo změny fungování společnosti. Zvláštní důraz je kladen na evidenci a řízení rizik. V rámci praktické části si studenti postupně projdou a procvičí fázi sběru a analýzy informací o zákazníkovi, fázi popisu chování zákazníka v notaci BPMN a fázi implementace vybraných procesů ve vybraném nástroji. Práce je založena na týmové spolupráci a aktivní komunikaci s virtuálním zákazníkem.
Study targets
Absolvováním předmětu studenti získají přehled o procesním řízení, které je základem systematického přístupu k fungování libovolné organizace. Na základě tohoto systematického přístupu získají studenti reálný pohled na analýzu, návrh a možnou implementaci podpůrných informačních systémů a možný přístup k optimalizaci fungování jakékoliv organizace.
Course outlines
1. Úvod, seznámení s problematikou BPM, aktuální stav, trendy.
2.Význam a přínosy BPM.
3. Klíčové ukazatele, KPI, vyhodnocování procesů v praxi.
4. Reengineering procesů, procesní optimalizace.
5. Procesní kancelář, procesní řízení v praxi.
6. Notace pro popis procesů - BPMN, UML, ARIS.
7. Nástroje pro popis a podporu BPM I a II.
8. Životní cyklus BPM, prezentace vybraného nástroje I.
9. Životní cyklus BPM, prezentace vybraného nástroje II.
10. TEST
11. Důvody a způsoby měření procesů.
12. Rizika a jejich role v procesním řízení.
13. Enterprise Engineering, pokročilé zpsoby modelování, DEMO.
14. Prezentace implementace vybraného procesu a její přínosy.
Exercises outlines
1. Seznámení s náplní práce procesního analytika.
2. Procesní analytik a manger, simulátor INNOV8.
3. Analytický workshop I.
4. Analytický workshop II.
5. Základy modelování v notaci BPMN.
6. Pokročilé metody modelování procesů.
7. Životní cyklus BPM - praktické seznámení s nástrojem (hands-on-lab).
8. Životní cyklus BPM - praktické seznámení s nástrojem (hands-on-lab).
9. Zadání semestrálních projektů.
10. Práce na semestrálních projektech.
11. Práce na semestrálních projektech.
12. Rizika a jejich řízení - prezentace a obhajoba domácích prací.
13. Práce na semestrálních projektech.
14. Prezentace semestrálních projektů, uzavření semestru.
Literature
Povinná literatura:
Grasseová, M. a kol., Procesní řízení, 2008, Computer Press
Šmída, F., Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě, 2007, Grada Publishing
Grasseová, M. a kol., Analýza podniku v rukou manažera, 2010, Computer Press
Svozilová A., Zlepšování podnikových procesů, 2012, Grada Publishing
Řepa V., Procesně řízená organizace, Grada, 2012
Hammer, M. L. W. Hershman, Rychleji, levněji, lépe, Devět faktorů účinné transformace podnikových procesů, Management Press, 2013
Silver, B., BPMN Method and Style, 2nd Edition, with BPMN Implementer's Guide, Cody-Cassidy Press, 2011
Requirements
Základní znalosti podnikové informatiky a informačních systémů.
Základní znalosti o fungování firmy.
Základy programování v Javascriptu + základní znalost SQL.

Doporučená literatura:
- Brealey R.A., Myers S.C., Teorie a praxe firemních financí, Praha: Victoria Publishing, 1994
- L. Gála, J. Pour, Z. Šedivá, Podniková informatika -- Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi - 3., aktualizované vydání, GRADA, 2015
- Thau, D., Velký průvodce JavaScriptem, GRADA, 2009
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)