Síťové operační systémy

B232 - Letní 23/24
Tento předmět se nenachází v Moodle. Na jeho domovskou stránku se můžete dostat pomocí tlačítka "Stránka kurzu (mimo Moodle)" vpravo (pokud existuje).

Síťové operační systémy - B6B32SOS

Kredity 5
Semestry zimní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky neurčen
Rozsah výuky 2P + 2L + 2D
Anotace
Síťové operační systémy, Linux, Unix. Nástroje pro administraci a správu sítí, vedení a správa dokumentace. Absolvent bude seznámen se základními pojmy a postupy při administraci OS typu UNIX. Získá základní dovednosti pro porozumění základům operačních systémů a jejich konfiguraci na platformě x86.
Cíle studia
Student se naučí ovládat, instalovat a spravovat OS typu UNIX se speciálním zaměřením na jeho síťové vlastnosti.
Osnovy přednášek
1. Operační systémy - základní definice, vznik a vývoj, hlavní typy a rodiny OS.
2. Uživatelská práva a administrace uživatelů, uživatel root, další systémová privilegia a práce s nimi.
3. Vypínání a zapínání systému a procesů. Proces init, spouštěcí scripty.
4. Správa diskového subsystému. Administrace systému souborů. RAID, LVM, swap.
5. Síťové vlastnosti OS Linux, základní konfigurace sítě.
6. Pokročilé síťové vlastnosti OS Linux. iptables, rule-based routing, tunneling.
7. Síťová rozhraní programu - sockety, otevíraní a uzavírání spojení, přenos dat, resolver - v různých úrovních OS (jazyk C, scripting, aplikace)
8. Kompilace software v OS Unixového typu. GNU Toolchain, překlad jádra Linuxu.
9. Provozování základních serverových služeb v systému Linux - WWW server (LAMP), mail-server, další služby.
10. Bezpečnost operačních systémů Unixového typu. Druhy útoků a obrana před nimi.
11. Unixové OS v prosředí telekomunikačních sítí. Hlavní oblasti použití.
12. Softwarová pobočková ústředna Asterisk a její nasazení na OS Linux.
13. Linux v mobilních a embedded zařízeních - routery, řídicí desky. Speciální distribuce - Android, Meego, OpenWRT...
14. Virtualizace OS a cloud computing. Přiklady pro OS Unixového typu.
Osnovy cvičení
Plán cvičení
1.Úvodní cvičení. Obsah počítačových cvičení. Bezpečnost práce v učebně.
2.Základní dovednosti. Administrace uživatelů, práva uživatelů, soubory a práva.
3.Vypínání a zapínání systému a procesů. Proces init.
4.Správa diskového subsystému. Administrace systému souborů. Swap, RAID, LVM.
5.Instalace operačního systému Linux. Konfigurace a překlad jádra Linux.
6.Test.
7.Instalace/odinstalace programů, balíkovací systémy, ze zdrojáku.
8.Linux v síti, ifconfig, route, iptables, netstat,... základy bezpečnosti, systémové logy.
9.Užitečné nástroje, shell scripty, grep, sed, awk..
10.Tvorba vlastních programů, gcc, make....
11.Test.
12.Náhradní cvičení.
13.Rezerva
14. Zápočet.
Literatura
Adelstein, T. - Lubanovic, B.: Linux System Administration. O'Reilly Media, Inc., New York, 2007.
Požadavky
Žádná data.