3D Modeling B6B39TDM
Credits 5
Semesters Winter
Completion Graded Assessment
Language of teaching undefined
Extent of teaching 0P+4C+6D
Annotation
Studenti praktickou cestou získají potřebné znalosti pro vytváření geometrie 3D modelů (polygonální, Nurbs a subdividion technika modelování), nastavení materiálů a světel a vytvoření krátkého animovaného filmu. Dále si vyzkouší práci se zařízením pro záznam tvaru objektu (3D laser scanner) a pro záznam pohybu postavy (Motion Capture).
Study targets
Předmět je kurz profesionální aplikace Maya používané v obasti produkce, post-produkce, architektuře a dalších oblastech zabývajících se 3D grafikou. V rámci kurzu si studenti osvojí zásady práce s aplikací a získají dovednosti, které uplatní při přípravě dat pro multimediální aplikace.
Course outlines
Výuka probíhá formou 4-hodinového kurzu, kdy lektor v první půli předvádí probírané téma a studenti podle něj opakují. V druhé půlce studenti samostatně pracují na úkolu pro procvičení probraného tématu a ve zbylém čase pracují na vlastních semestrálních úlohách. Lektor je přítomen po celou dobu a radí studentům při samostatné práci.

1. Uživatelské rozhraní, filosofie modelování.
2. Polygonální modelování, operace nad vrcholy, hranami a tělesy.
3. Texturování, světlo, materiály.
4. Základy animace.
5. Odevzdání 1. Úlohy
6. Polygonální modelování - další techniky, úprava 3D skenu.
7. Subdivision, modelování postupným dělením.
8. NURBS, operace nad křivkami a plochami.
9. NURBS - pokročilejší operace.
10. Pokročilejší práce s UV, Rendering
11. Animace II, deformátory
12. Inverzní kinematika.
13. dynamika, particles - dle zájmu.
14. REZERVA
Exercises outlines
1. Uživatelské rozhraní, filosofie modelování
2. Polygonální modelování, operace nad vrcholy, hranami a tělesy.
3. Nastavení kamery a Render v MAYA-software
4. Základy animace
5. zadání 2. úlohy
6. 3D skenování
7. Subdivision, modelování postupným dělením. Zadání 2. semestrální úlohy.
8. NURBS, operace nad křivkami a plochami.
9. NURBS - pokročilejší operace.
10. Rendering - orientovaný na MentalRay, více průchodový render
11. Záznam pohybu postavy
12. Inverzní kinematika.
13. konzultace, odevzdání
14. rezerva
Literature
Doporučená literatura:
1. Chris Maraffi: Maya Character Creation: Modeling and Animation Controls, New Riders Press; 1st edition, 2003.
2. Jason Osipa: Stop Staring: Facial Modeling and Animation Done Right, Sybex Inc., 2003.
Requirements
No prerequisites.
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)