Construction of Medical Systems

Login to access the course.
Construction of Medical Systems (Main course) BAM38KLS
Credits 6
Semesters Winter
Completion Assessment + Examination
Language of teaching Czech
Extent of teaching 2P+2L
Annotation
Obecné principy a zásady návrhu a konstrukce lékařských přístrojů a systémů. Technické normy a jejich požadavky pro návrh, konstrukci a provoz zdravotnických elektrických přístrojů. Klasifikační třídy přístrojů. Elektromagnetická kompatibilita lékařských přístrojů. Moderní součástková základna. Návrh a konstrukce základních bloků lékařských přístrojů. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/BAM38KLS.
Course outlines
1. Požadavky technických norem, obecná struktura lékařského přístroje, třídy přístrojů, parametry a proces návrhu
2. Moderní součástková základna, vlastnosti, výběr a aplikační doporučení
3. Návrh a konstrukce základních elektronických funkčních bloků lékařských přístrojů
4. Měřicí zesilovače
5. Měřicí převodníky
6. Elektromagnetická kompatibilita lékařských přístrojů
7. Napájecí obvody, propojování, připojování vodičů a souč., parazitní vazby a přenosy, stínění, metody odrušování
8. Návaznost analogových bloků přístroje - úrovně signálu, linearita, rušení. Spínací a vazební obvody
9. Pokročilé metody analogově-číslicového převodu, obvody
10. Číslicově-analogové převodníky, rekonstrukce signálu
11. Mechanická konstrukce, design, chlazení a oživování přístrojů
12. Systémy pro počítačovou podporu návrhu měřicích přístrojů, virtuální měřicí přístroje
13. Shrnutí a opakování učiva
14. Rezerva
Exercises outlines
1. Způsoby galvanického oddělení používané v lékařských přístrojích
2. Analogové filtry pro biosignály, návrh, realizace a měření
3. Potlačení souhlasného rušení u zesilovačů
4. Potlačení střídavého rušení u analogových a číslicových obvodů
5. Převodníky střední a efektivní hodnoty, nelineární zesilovače.
6. Kmitočtová filtrace signálu, filtry se spínanými kondenzátory
7. Izolační zesilovač
8. Zadání projektu - návrh bloku měřicího přístroje, ověření modelu, porovnání s parametry profesionálního přístroje
9. Řešení projektu - návrh
10. Řešení projektu - model I
11. Řešení projektu - model II
12. Řešení projektu - porovnání parametrů s profesionálním řešením
13. Zhodnocení výsledků
14. Zápočet
Literature
[1] Kimmel, W.D., Gerke, D.D.: Electromagnetic Compatibility in Medical Equipment. Piscataway: IEEE Press. 1995
[2] Vedral, J., Fischer, J.: Elektronické obvody pro měřicí techniku. ČVUT, Praha 2004