Macro and Microekonomics

You don't have access to the course
This is a grouped Moodle course. It consists of several separate courses that share learning materials, assignments, tests etc. Below you can see information about the individual courses that make up this Moodle course.
Macro and Microekonomics (Main course) BD5B16MME
Credits 4
Semesters Winter
Completion Assessment + Examination
Language of teaching Czech
Extent of teaching 14KP+6KS
Annotation
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky základních ekonomických kategorií a jejich praktické aplikace. Zdůrazňují se principy ekonomického myšlení, fungování trhu., chování spotřebitele a výrobce, a to jak na trzích dokonalé konkurence, tak i na trzích s omezenou a vyloučenou konkurencí. Znalostí mikroekonomie jsou využity pro chápání ekonomických principů v oblasti makroekonomie v tématech hrubý domácí produkt a potenciální produkt, cenová hladina, trh práce, zahraniční obchod a měnový kurs. Analýza vládní hospodářské politiky se soustřeuje na fiskální politiku vlády a monetární politiku centrální banky. Na cvičeních studenti řeší konkrétní příklady a úlohy. Zkouška je zaměřena na aplikaci teoretických znalostí v reálných situacích a řešení konkrétních úloh.
Course outlines
1. Význam ekonomie. Základní pojmy.
2. Trh. Poptávka a nabídka.
3. Elasticita. Chování spotřebitele.
4. Chování výrobce. Náklady.
5. Zisk v dokonalé konkurenci.
6. Selhání trhu. Monopol.
7. Základy makroekonomiky. Základní teoretické koncepce.
8. a 9. Hrubý domácí produkt. Tvorba a užití.
10. Peníze. Banky. Inflace. Monetární politika.
11. Trh práce. Nezaměstnanost. Hospodářský cyklus.
12. Fiskální politika.
13. Zahraničně obchodní politika. Devizová politika. Euro.
14. Shrnutí, rezerva
Literature
Fialová H.- Fiala J., EKONOMICKÉ CHOVÁNÍ. Příběhy o lidech, firmách a hospodaření vlády, Díl I. Příběhy o lidech a firmách. A plus, Praha 2013, ISBN 978-80-87681-00-8 Díl II. Hospodaření vlády, A plus, Praha 2014, ISBN 978-80-87681-03-9
Fialová H. - Ambrožová A. ? Jandera J., Čísla a čáry v ekonomii, A plus, Praha 2013, ISBN 978-80-87681-01-5
Fialová H. - Fiala J., EKONOMIE pro studenty, manuál, A plus, Praha 2011, ISBN 978-80-903804-6-2
Fialová H. - Fiala J., EKONOMICKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK, 9. vydání, A plus, Praha 2011, ISBN 978-80-903804-5-5
Webové stránky předmětu se studijními materiály a s osnovami všech přednášek: https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/makro-a-mikroekonomika;
Elektronický systém moodle s materiály k samostudiu a k zadávání samostatných úloh studentům
Macro and Microekonomics B0B16MME
Credits 4
Semesters Winter
Completion Assessment + Examination
Language of teaching Czech
Extent of teaching 2P+2S
Annotation
Basic economic terms, market, law of demand, law of supply, market equilibrium, price regulation, price and income elasticities, consumer's behavior, producer's behavior, cost, revenue, profit, market failure, monopoly, government macroeconomic policy, gross domestic product, multipliers, money, inflation, banking system, monetary policy, labor market, business cycle, fiscal policy, foreign trade policy, comparative advantage, CR and EU, Euro.
Course outlines
1. Economics. Basic terms.
2. Market. Demand and supply.
3. Demand and supply. Elasticities.
4. Consumer's behavior.
5. Producer's behavior. Cost and revenue.
6. Producer's behavior. Profit maximization.
7. Market failure. Monopoly, oligopoly, monopolistic competititon.
8. Principles of macroeconomics. Government economic policy. Theoretical concepts.
9. Gross domestic product - definition and computation.
10. Expenditures on gross domestic product.
11. Money. Inflation. Banking system. Monetary policy.
12. Labor market. Unemployment. Business cycle.
13. Fiscal policy. Government budget. Public debt.
14. Foreign trade policy. CR and European Union. Euro.
Exercises outlines
1.Basic economic terms, graphs.
2.Demand, supply, market.
3.Elasticity.
4.Consumer's behavior.
5.Producer's behavior - production function.
6.Producer's behavior - cost.
7.Producer's behavior - revenue, profit in perfect competition, monopolistic profit.
8.International trade - absolute and comparative advantage.
9.Gross domestic product - definition.
10.Expenditures on gross domestic product.
11.Inflation, monetary policy of central bank, labour market.
12.Diamond.
13.Fiscal policy.
14.Reserve seminar.
Literature
1.Fialova H., J. Jandera: Economics (handouts)
2. Frank R.H., B.S. Bernanke: Principles of Economics, McGraw-Hill, 3.Ed. 2005
3.Fialová, H., Fiala, J.: The Concise Dictionary of Economic Terms, A plus, Praha 2008
Requirements
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)