Toto je tzv. shluknutý kurz. Skládá se z několika samostatných předmětů, které sdílejí výukové materiály, úkoly, testy apod. Níže si můžete zobrazit informace o jednotlivých předmětech tvořících tento shluk.
Filozofie 2 (Hlavní kurz) B0M16FIL
Kredity 5
Semestry oba
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P+2S
Anotace
Žádná data.
Cíle studia
Seznámit posluchače s myšlenkami antické filosofie a zejména jejich vztahu k dnešní vědě, technice a životu společnosti.
Osnovy přednášek
1 Přístupy vědců k filosofii, St. Hawking, E. Mach
2 Redukcionismus a jeho kořeny
3 Filosofie matematiky
4. Epistemologie a ontologie Hérakleita
5 Problém negativních význaků (vakuum, nekonečno, nevědomí…)
6. Meze atomismu, determinismus, Laplaceův démón
7. Problematika svobodné vůle,
8. Role subjektu v procesu poznání
9. Paradoxy seběvztažných výroků
10. Matematický platonismus a Aristotelismus
11. Paranklise, otázka svobodné vůle
12. Starý a nový skepticismus
13. Stoikové, katalepse
14. Eukleidovská a neeukleidovská geometrie, kosmologie
Osnovy cvičení
Během cvičení se rozšíří odpřednášená látka a studenti prezentují své referáty na zvolené (předem domluvené – ale není to nutné) téma. Následuje diskuse.
Literatura
Přednášky z Filosofie I najdete na adrese:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQL6z4JeTTQkShTmq15EJbE7vtoxpTWeO

Literatura:
Zamarovský P., Příběh antické filosofie, nakl. ČVUT, Praha 2005.
Zamarovský P., From Philosophy to Science, nakl. ČVUT, Praha 2022
Zamarovský P., Mýtus nekonečno, Karolinum 2018
Zamarovský P., Proč je v noci tma?, Karolinum 2021
Zamarovský P., Why is it dark at Night?, AutorHouse, London 2013

Ostatní materiály budou upřesněni během výuky.
Požadavky
zájem o filosofii a širší souvislosti vědy a techniky
Philosophy 2 BE0M16FIL
Kredity 5
Semestry oba
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky angličtina
Rozsah výuky 2P+2S
Anotace
Žádná data.
Cíle studia
Seznámit posluchače s myšlenkami antické filosofie a zejména jejich vztahu k dnešní vědě, technice a životu společnosti.
Osnovy přednášek
1 Přístupy vědců k filosofii, St. Hawking, E. Mach
2 Redukcionismus a jeho kořeny
3 Filosofie matematiky
4. Epistemologie a ontologie Hérakleita
5 Problém negativních význaků (vakuum, nekonečno, nevědomí…)
6. Meze atomismu, determinismus, Laplaceův démón
7. Problematika svobodné vůle,
8. Role subjektu v procesu poznání
9. Paradoxy seběvztažných výroků
10. Matematický platonismus a Aristotelismus
11. Paranklise, otázka svobodné vůle
12. Starý a nový skepticismus
13. Stoikové, katalepse
14. Eukleidovská a neeukleidovská geometrie, kosmologie
Osnovy cvičení
Během cvičení se rozšíří odpřednášená látka a studenti prezentují své referáty na zvolené (předem domluvené – ale není to nutné) téma. Následuje diskuse.
Literatura
Přednášky z Filosofie I najdete na adrese:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQL6z4JeTTQkShTmq15EJbE7vtoxpTWeO

Literatura:
Zamarovský P., Příběh antické filosofie, nakl. ČVUT, Praha 2005.
Zamarovský P., From Philosophy to Science, nakl. ČVUT, Praha 2022
Zamarovský P., Mýtus nekonečno, Karolinum 2018
Zamarovský P., Proč je v noci tma?, Karolinum 2021
Zamarovský P., Why is it dark at Night?, AutorHouse, London 2013

Ostatní materiály budou upřesněni během výuky.
Požadavky
zájem o filosofii a širší souvislosti vědy a techniky
Za správnost dat zodpovídá: Studijní Informační Systém (KOS)