Transmission and Distribution of Electricity

B232 - Letní 23/24
Tento předmět se nenachází v Moodle. Na jeho domovskou stránku se můžete dostat pomocí tlačítka "Stránka kurzu (mimo Moodle)" vpravo (pokud existuje).

Transmission and Distribution of Electricity - BE1M15PRE1

Kredity 5
Semestry zimní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky angličtina
Rozsah výuky 2P+2S
Anotace
Předmět seznamuje studenty s vybranými tématy týkající se přenosových a rozvodných soustav, zejména s řešením ustálených stavů sítí, jejich doprovodnými technickými aspekty a možnostmi tyto stavy řídit. Dále se předmět věnuje chování synchronních generátorů v různých provozních stavech.
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
1. Výpočet ustálených chodů v ES
2. Optimální rozdělení výkonů zdrojů v ES
3. Proudová zatížitelnost venkovních vedení
4. Elektromagnetické pole venkovních vedení
5. Řízení toků činných a jalových výkonů v ES
6. Systémy FACTS v elektroenergetice - principy
7. Systémy FACTS v elektroenergetice - aplikace pro řízení v ES
8. Phase-shifting transformátory, stejnosměrné přenosy (HVDC) v ES
9. Mechanika venkovních vedení
10. Elektromagnetické vazby v synchronním stroji
11. Provozní stavy synchronního stroje
12. Elektromagnetické jevy v ES
13. Elektromechanické jevy v ES
14. Rezerva
Osnovy cvičení
Žádná data.
Literatura
Saadat, H.: Power System Analysis. McGraw-Hill, New York, 2011.
Acha, E..: Three-phase Power System Analysis. A D Publishing, New York 2015.
Hingorani, N.G., Gyugyi, L.: Undestanding FACTS. IEEE Press, 2000.
Weedy, B.M. a kol: Electric Power Systems. Wiley 2012.
Machowski, J..: System Dynamics: Modeling, Simulation, and Control of Mechatronic Systems. Wiley, 2012,
www.powerwiki.cz
Požadavky
Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.
Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.