Fyzika pro elektroenergetiku

B232 - Letní 23/24
Tento předmět se nenachází v Moodle. Na jeho domovskou stránku se můžete dostat pomocí tlačítka "Stránka kurzu (mimo Moodle)" vpravo (pokud existuje).

Fyzika pro elektroenergetiku - BV002FEN

Kredity 4
Semestry zimní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P+2C
Anotace
Přednáška obsahuje partie fyziky vybrané pro studenty silnoproudých oborů. Pojednává o fyzikálních základech doutnavých, obloukových, jiskrových a korónových výbojů a jejich aplikacích. Je probírána problematika jaderné štěpné a fúzní energetiky. Součástí cvičení jsou mj. i dvě exkurze na fyzikální pracoviště AV ČR.
Cíle studia
Seznámení se současným stavem poznání a výhledy do budoucna
Osnovy přednášek
1. Úvodní hodina, základy atomové a jaderné fyziky (Cikhardt)
2. Jiskrový výboj (Kubeš)
3. Kulové blesky (Kubeš)
4. Energetická bilance jaderných reakcí, štěpné reaktory (Wagner)
5. Demonstrace fúzní reakce v laboratoři katedry fyziky (Cikhardt)
6. Vlastnosti silných magnetických polí, magnetické dynamo (Kubeš)
7. Záření, spektra různých zdrojů (Cikhardt)
8. Měřící metody a přístroje používané v impulsní silnoproudé elektronice (Cikhardt)
9. Tokamak (Cikhardt/Entler)
10. Laser PALS – (Cikhardt)
11. Měřící metody a přístroje používané v jaderné diagnostice (Cikhardt)
12. Měření gama spekter (Cikhardt)
13. Konzultace, zápočet (Cikhardt)

Osnovy cvičení
1. Vlastnosti elektrických výbojů - doutnavý výboj, koróna, oblouk, (Cikhardt)
2. Vlastnosti bleskových výbojů a bouřkové činnosti (Kubeš)
3. Fyzika Magnetických pinčů (Kubeš)
4. Termonukleární fúze (Kubeš)
5. Vývoj hvězd a vývoj vesmíru (Kubeš)
6. Elektrický oblouk (Cikhardt)
7. Impulzní silnoproudá elektronika (Cikhardt)
8. Laboratorní magnetické pinče (Cikhardt)
9. Výkonové lasery (Cikhardt)
10. Urychlovače (Cikhardt)
11. Neutronová diagnostika (Cikhardt)
12. Obrazová diagnostika plazmatu
13. Náhradní měření (Cikhardt)
Literatura
1. P. Kubeš, Impulsní silnoproudé výboje a jejich diagnostika, KF FEL ČVUT 2004, http://www.aldebaran.cz/studium.
2.Přednáškové prezentace
Požadavky
Vypracování jednoho referátu na volitelné téma.