Magnetohydrodynamika, Horké plazma

B232 - Letní 23/24
Tento předmět se nenachází v Moodle. Na jeho domovskou stránku se můžete dostat pomocí tlačítka "Stránka kurzu (mimo Moodle)" vpravo (pokud existuje).

Magnetohydrodynamika, Horké plazma - XP02MHD

Kredity 4
Semestry zimní
Zakončení zkouška
Jazyk výuky neurčen
Rozsah výuky 2P
Anotace
Kvalitativní popis chování horkého plazmatu v magnetických polích, popis stabilních struktur
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
1. Magnetohydrodynamika a kinetická teorie
2. Analýza rovnice pro magnetické pole.
3. Magnetická energie a napětí.
4. Rovnovážný magnetický pinč.
5. Samoorganizační možnosti magnetických polí
6. Vlastnosti planetárních a hvězdných magnetických polí
7. Experimentální projevy alfa efektu
8. Vlastnosti magnetohydrodynamické turbulence.
9. Rekonekce magnetických siločar.
10. Organizované struktury v plazmatu a jejich spontánní vývoj
11. Generace vysoce-energetických částic ve fúzním plazmatu
12. Vývoj struktur magnetických pinčů v souvislosti s fúzními procesy
13. Podmínky a vlastnosti filamentární struktury proudů
14. Obecné podmínky samoorganizace v přírodě
Osnovy cvičení
Žádná data.
Literatura
T. Cowling, Magnetohydrodynamics, Crane Russak & Co 1976, ISBN-13: 978-0844810607
P.K. BROWNING, PHYSICS REPORTS (Review Section of Physics Letters) 169, No. 6 (1988) 329-384.
P. Kulhánek: Úvod do teorie plazmatu; vysokoškolská recenzovaná učebnice, 384 stran, nakl. AGA 2011, ISBN 978-80-904582-2-2

Další literatura podle doporučení školitele a aktuálního stavu poznání zachyceného v odborných databázích. Přístup k odborným databázím zajišťuje Ústřední knihovna ČVUT pro doktorandy zdarma.
Požadavky
Žádná data.