Anglický jazyk 1

B232 - Letní 23/24
Tento předmět se nenachází v Moodle. Na jeho domovskou stránku se můžete dostat pomocí tlačítka "Stránka kurzu (mimo Moodle)" vpravo (pokud existuje).

Anglický jazyk 1 - XP04A1

Kredity 0
Semestry oba
Zakončení nic
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 4C
Anotace
Kurz opakuje látku probíranou v předchozích etapách studia a navazuje na ni; je tedy zaměřen na aktivizaci pasivních jazykových znalostí, poslech a následnou reprodukci textu a běžnou konverzaci. Součástí je i základní odborná angličtina obecně vědecká (např. vyjadřování příčiny a následku, klasifikace, definice, argumentace, základní informace o psaní publikací ). \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP04A1
Cíle studia
Předmět je nabízen jako součást jazykové přípravy doktorandů - pro ty, kteří si nejsou svými znalostmi jisti a potřebují procvičování.
Osnovy přednášek
1. Guidelines for scientific papers, using templates
2-3. Describing figures, tables and graphs, figure captions
4-5. English Tenses and Passive Voice in technical works
7. The use of articles in technical works (a, an, the)
8. Referencing guidelines and Reported Speech
9. Capitalisation and punctuation guidelines
10. Technical manuals and reports
11. How to rewrite your paper from British English to American English
12. Guidelines to preparing technical presentation
13. Giving presentations

Program cvičení uvádí procvičované gramatické jevy a dovednosti užívané při práci s textem. Cvičení budou doplněna četbou a poslechem aktuálních vědecky a populárně vědecky zaměřených textů dle zaměření a zájmu frekventantů a výběru učitele. Také probíraná gramatika a slovní zásoba bude přizpůsobena jazykové úrovni, specializaci a zájmům skupiny.
Osnovy cvičení
1. Guidelines for scientific papers, using templates
2-3. Describing figures, tables and graphs, figure captions
4-5. English Tenses and Passive Voice in technical works
7. The use of articles in technical works (a, an, the)
8. Referencing guidelines and Reported Speech
9. Capitalisation and punctuation guidelines
10. Technical manuals and reports
11. How to rewrite your paper from British English to American English
12. Guidelines to preparing technical presentation
13. Giving presentations

Program cvičení uvádí procvičované gramatické jevy a dovednosti užívané při práci s textem. Cvičení budou doplněna četbou a poslechem aktuálních vědecky a populárně vědecky zaměřených textů dle zaměření a zájmu frekventantů a výběru učitele. Také probíraná gramatika a slovní zásoba bude přizpůsobena jazykové úrovni, specializaci a zájmům skupiny.
Literatura
Lane, S.: Instant Academic Skills. A Resource Book of Advanced-Level Academic Skill Activities. Cambridge Univesrity Press.
Jordan, P.R: Academic Writing Course
De Haaff, J., Štěpánek, L. a kol.: Akademická angličtina. Grada Publishing, a.s., 2011.
Hewings. M.: Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press.
P. Dunkel: Intermediate Listening Comprehension (Understanding and recalling spoken English) other materials
Požadavky
B2 level