Návrh a obvodová technika elektronických systémů - XP31NOS

Kredity 4
Semestry letní
Zakončení zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P+2S
Anotace
Předmět se zabývá významnými aplikacemi současné analogové techniky.
Je rozdělen do tří základních celků. První část je věnována zesilovačům a analogovým funkčním blokům pro měřicí techniku a signálové zpracování. Jsou diskutovány i speciální aplikace zesilovačů, nelineární a parametrické analogové funkční bloky a rychlé analogové obvody pracující v proudovém režimu. Druhá návazná část je věnována analogovým soustavám, jejich vlastnostem, popisu a možnostem syntézy. Jsou diskutovány typy filtrů a obor jejich použitelnosti, dále pak metody syntézy filtrů a optimalizace jejich návrhu s ohledem na reálné vlastnosti a rozptyl hodnot obvodových prvků. Tuto část uzavírá implementace aktivních filtrů včetně nespojitě pracujících obvodů, tj. filtrů se spínanými kapacitory (SC) a se spínanými proudy (SI). V poslední části jsou probírány možnosti počítačového návrhu diskutovaných obvodů. Jsou uvedeny zásady pro modelování analyzované soustavy včetně modelů funkčních bloků a obvodových prvků. Následují možnosti zpracování výsledků simulací a jejich využití v návrhu a optimalizaci obvodů.
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
Žádná data.
Osnovy cvičení
Žádná data.
Literatura
Martinek, P., Boreš, P., Hospodka, J.: Elektrické filtry, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2003
Požadavky
Žádná data.