Zpracování biologických signálů

B232 - Letní 23/24
Tento předmět se nenachází v Moodle. Na jeho domovskou stránku se můžete dostat pomocí tlačítka "Stránka kurzu (mimo Moodle)" vpravo (pokud existuje).

Zpracování biologických signálů - XP31ZBS

Kredity 4
Semestry zimní
Zakončení zkouška
Jazyk výuky angličtina
Rozsah výuky 2P+2C
Anotace
Předmět se zabývá zpracováním biosignálů a pokročilými metodami zpracování vyplývajícími ze současného výzkumu při řešení společných projektů ve spolupráci se špičkovými institucemi (lékařské fakulty, ústavy AV ČR, zahraniční univerzity). Koncept předmětu nám umožňuje pružně reagovat na nové směry a znalosti v oboru.
\\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP31ZBS
Cíle studia
Cílem studia je získání znalostí o pokročilých metodách zpracování biologických signálů.
Osnovy přednášek
I. Algoritmy zpracování signálů
1. Signály srdce
2. Signály mozku
3. Signály svalů a nervů
4. Signály oka a spánková medicína
5. Hlas a řeč
6. Zpracování méně běžných biosignálů (elektrogastrogram, plicní objemy a kapacity, ...)
II. Vybrané přednášky z pokročilého zpracování signálů (budou přizpůsobeny počtu a zájmům studentů)
7. Detekce a lokalizace signálových změn pomocí bayesovských metod
8. Kvantitativní hodnocení EEG v epileptologii
9. Metody detekce vysokofrekvenčních oscilací v invazivních EEG
10. Detekce interiktálních epileptoformních výbojů
11. Modelování konektivity v neurovědách
12. Analýza patologických promluv v neurologii
13. Statistická analýza řeči
14. Povrchová elektromyografie ve sportu
Osnovy cvičení
Obsah cvičení koresponduje s náplní přednášek.
Literatura
[1] Rangaraj M. Rangayyan: Biomedical Signal Analysis, Wiley-IEEE Press, 2015
[2] Vyas, N., Khalid, S.: Biomedical Signal Processing, Laxmi Publications Pvt Ltd, 2017
[3] Kayvan Najarian: Biomedical Signal and Image Processing, Crc Pr Inc, 2012
[4] Sornmo and P. Laguna, Bioelectrical Signal Processing in Cardiac and Neurological Applications, 2005
[5] Naik, Ganesh R.: Applications, Challenges, and Advancements in Electromyography Signal Processing, IGI Global, 2014
Požadavky
Podmínkou udělení zápočtu je vypracování vybrané úlohy.