Prototypování algebraických specifikací - XP36PAS

Kredity 4
Semestry oba
Zakončení zkouška
Jazyk výuky neurčen
Rozsah výuky 2P+2S
Anotace
Syntaxe a sémantika specifikačního jazyka, různé způsoby implementace algebraických specifikací, přepisovací systémy, převod specifikace na přepisovací systém, abstraktní přepisovací stroj, prototypování algebraických specifikací, příklady na prototypování v OBJ3. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP36PAS
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
Žádná data.
Osnovy cvičení
Žádná data.
Literatura
1. Richta, Velebil: Sémantika programovacích jazyků. Skripta UK
2. Goguen, Winkler, Meseguer, Futatsugi, Jouannaud: Introducing OBJ. SRI-CSL-92-03, Menlo Park 1992
3. Watt: Programming Language Syntax and Semantics, Prentice Hall 1991
Požadavky
Žádná data.