Vybrané kapitoly z přístrojové techniky - XP38VKP

Kredity 4
Semestry oba
Zakončení zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P+2L
Anotace
Předmět seznamuje studenty s principy a vlastnostmi některých speciálních měřicích přístrojů a s vybranými oblastmi jejich použití. Jedná se zejména o kalibrátory a ostatní zdroje kalibračních signálů, přístroje pro měření velmi malých napětí a proudů, lock-in zesilovače, analyzátory výkonu a elektronické zátěže, přístroje používané v oblasti testování EMC, spektrální analyzátory pracující v reálném čase, metalické a optické reflektometry a dále testery radiových sítí (Bluetooth, NMT, GSM, UMTS). Samostatná část je věnována vzorkovacím metodám měření a tzv. virtuální instrumentaci. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP38VKP
Cíle studia
Seznámit studenty s principy a vlastnostmi některých speciálních měřicích přístrojů a s vybranými oblastmi jejich použití.
Osnovy přednášek
- úvod, přehled, trendy
- kalibrátory a ostatní zdroje kalibračních signálů
- zdroje měřicích signálů – generátory s nízkým zkreslením, frekvenční syntezátory
- digitální osciloskopy
- přesné číslicové multimetry s vysokým rozlišením
- přístroje pro měření velmi malých napětí a proudů
- lock-in zesilovače
- analyzátory výkonu a elektronické zátěže
- speciální přístroje pro mnohakanálové měření a sběr dat (dataloggers)
- spektrální analyzátory a měřicí přijímače, DSP mezifrekvenčních signálů
- vektorové analyzátory a spektrální analyzátory pracující v reálném čase
- vysokofrekvenční wattmetry, metalické a optické reflektometry
- magneto-optické mikroskopy, Kerrův mikroskop
- virtuální instrumentace – výhody a omezeni.
Osnovy cvičení
- úvod, organizace, bezpečnost práce
- měření parametrů nf generátorů
- vlastnosti frekvenčních syntezátorů
- číslicové osciloskopy I – aplikace rozšířených spouštěcích módů
- číslicové osciloskopy II – aplikace rozšířených módů zpracování signálu
- nanovoltmetr
- lock-in zesilovač – aplikace individuálních měřicích módů
- analyzátory výkonu – nestandardní aplikace
- datalogger – měření přeslechu a dynamických vlastností
- aplikace spektrálních analyzátorů pro měření (ne)stacionárních vf signálů.
- měřicí radiový přijímač – linearita, odolnost vůči zrcadlovým a intermodulačním produktům
- detekce a měření výkonu signálů s rozprostřeným spektrem s použitím měřiče výkonu a vektorového analyzátoru
- magneto-optický Kerrův mikroskop
- exkurse

Literatura
Povinná literatura:
1. Morris, A.S., Langari, R.: Measurement and Instrumentation, Theory and Application, 2nd ed, Elsevier 2015, ISBN 978-0-12800-884-3
2. Bolton, W.: Instrumentation and Control Systems, 2nd ed, Elsevier 2015, ISBN 978-0-08100-613-9
3. Bucci, D.: Analog Electronics for Measuring Systems, Wiley 2017, ISBN: 978-1-78630-148-2
Doporučená literatura:
1. Witte, R.A.: Electronic Test Instruments: Analog and Digital Measurements, 2nd ed, Prentice Hall 2011, ISBN: 978-8177587487
2. Fazel, K., Kaiser, S.: Multi-Carrier and Spread Spectrum Systems & Related Topics, Wiley 2012, ISBN: 978-1461370109Požadavky
Základy číslicového zpracování signálu, základy elektroniky