Distribuované systémy a počítačové sítě

Přihlaste se pro přístup do kurzu.
Distribuované systémy a počítačové sítě (Hlavní kurz) A4B38DSP
Kredity 6
Semestry letní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2+2L
Anotace
Předmět je věnován technologiím přenosu dat v distribuovaných systémech, jsou uvedeny základní principy a jejich aplikace. Je představen referenční model ISO/OSI, uvedeny základní vlastnosti a parametry fyzických (metalického, optického a rádiového) komunikačních kanálů. Dále je představena teorie informace a její základní aplikace v oblasti přenosu dat. Jsou vysvětleny základní termíny a modely z oblasti datové komunikace, popsány základní technologie pro sběr a přenos dat a druhá polovina předmětu je věnována podrobnému seznámení s široce rozšířenými technologiemi distribuovaných systémů (Ethernet, WiFi, Bluetooth, ZigBee ...). V závěru jsou podrobně popsány základní funkční principy protokolů rodiny TCP/IP. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A4B38DSP
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
1. Úvod, definice základních pojmů, model ISO/OSI, funkce vrstev
2. Metalické,optické a bezdrátové fyzické médium, typy, vlastnosti, aplikační parametry
3. Analogové a digitální modulace, principy, vlastnosti, využití
4. Metody přístupu ke sdílenému médiu a jejich charakteristiky, typy datových přenosů, sdílení kapacity kanálu, fyzické a logické topologie DS
5. Kódování (kanálové, detekce a opravy chyb, šifrování )
6. Počítačové sítě (především IEEE 802.3), varianty, aktivní prvky, zajištění determinismu
7. Průmyslové distribuované systémy - vybrané standardy a jejich vlastností
8. Bezdrátové sítě I (IEEE 802.11, IEEE 802.16)
9. Bezdrátové sítě II (IEEE 802.15, ZigBee, Bluetooth, RFID)
10. Modemy (PSTN, xDSL, GSM, PLC, kabelové, rádiové) a jejich aplikace v DS
11. Propojování distribuovaných systémů, směrování v lokálních sítích, metody řízení datového toku
12. Základy TCP/IP (ARP, RARP, DNS)
13. Protokoly relační a prezentační vrstvy
14.Aplikace distribuovaných systémů (datové a komunikační sítě, řídicí systémy, geograficky rozsáhlé systémy sběru dat, sítě ve vozidlech a letadlech)
Osnovy cvičení
1. Úvodní cvičení, bezpečnost, seznámení s úlohami.
2. Modemová komunikace
3. Frekvenční spektra modulovaných signálů.
4. Měření parametrů optických vláken.
5. Sběrnice RS 485.
6. Modulární optický telemetrický systém.
7. Digitální modulace pro bezdrátové sítě.
8. Predikce a ověření pokrytí signálu bezdrátových senzorových sítí.
9. Distribuovaný systém CAN.
10. Přenos dat po napájecí síti.
11. Simulace přenosového kanálu v prostředí Matlab.
12. Ověření vlastností sítě ZigBee.
13. Deterministická komunikace v sítích Ethernet.
14. Zhodnocení cvičení, zápočty.
Literatura
[1] Halsall, F.: Data Communications, Computer Networks and Open Systems, Adison Wesley 1996, ISBN 978-0201422931
[2] Elsenpeter, R.C.: Optical Networking, McGraw-Hill 2001, ISBN 978-0072193985
[3] Sohraby, K.: Wireless. Sensor Networks: Technology, Protocols and Applications, John Wiley & Sons 2007, ISBN 978-0471743002
Požadavky
Žádná data.