Automatické řízení

Přihlaste se pro přístup do kurzu.
Toto je tzv. shluknutý kurz. Skládá se z několika samostatných předmětů, které sdílejí výukové materiály, úkoly, testy apod. Níže si můžete zobrazit informace o jednotlivých předmětech tvořících tento shluk.
Automatické řízení (Hlavní kurz) A3B35ARI
Kredity 7
Semestry letní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 4P+2L
Anotace
Základní kurz automatického řízení. Seznamuje s základními pojmy a vlastnostmi dynamických systémů fyzikálních, inženýrských, biologických, ekonomických, robotických a informatických. Vysvětluje, jak lze pomocí zpětné vazby měnit chování a potlačit vliv neurčitosti. Představuje klasické i moderní metody analýzy a návrhu automatických řídicích systémů. Studenti oboru řízení budou na těchto myšlenkách a poznatcích stavět při studiu pozdějších speciální předmětů. Studenti dalších oborů a programů se zde přesvědčí o tom, že obor řízení je inspirující, všudypřítomný a zábavný, a že stojí za to s ním i v budoucnu spolupracovat.

\\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD3B35ARI \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A3B35ARI
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
1.Úvod
2.Modelování systémů
3.Dynamické chování
4.Vlastnosti systémů
5.Stabilita
6.Zpětná vazba
7.Root locus
8.Frekvenční metody
9.Stavové metody
10.Polynomiální metody
11.Robustní řízení
12.Číslicové řízení
13.Nelineární systémy
14.Složitější systémy

Osnovy cvičení
1.Úvod: Pravidla hry, bezpečnost práce a ukázky systémů v laboratoři
2.Software: Matlab, System Control Toolbox, Polynomial Toolbox, Simulink 3.Nelinearity a linearizace
4.Systémy, modely, identifikace, analýza
5.Laboratorní úloha - Identifikace
6.Laboratorní úloha - Identifikace a analýza
7.Praktický návrh regulátorů
8.Laboratorní úloha - Návrh řízení
9.Laboratorní úloha - Návrh řízení
10.Prezentace výsledků laboratorní úlohy
11.Diskrétní systémy a modely
12.Simulační úloha
13.Prezentace výsledků simulační úlohy
14.Praktický test: Analýza a návrh
.
Literatura
1.Richard C Dorf, Robert H. Bishop: Modern Control Systems. Prentice Hall;
11 edition, 2007. ISBN: 0132270285
2.J. David Powell, Gene F. Franklin, Abbas Emami-Naeini: Feedback Control of
Dynamic Systems. Prentice Hall; 5 ed., 2005, ISBN: 0131499300
3.Norman S. Nise: Control Systems Engineering. Wiley; 5 ed. 2007.
ISBN-10:0471794759
4.Karl J. Aström, Tore Hägglund: Advanced PID Control. ISA 2005. ISBN-10:
1556179421
5.Karl J. Aström, Bjorn Wittenmark: Computer-Controlled Systems. Prentice
Hall 3 ed. 1996. ISBN-10: 0133148998
Požadavky
Stránky předmětu: https://moodle.fel.cvut.cz/
Automatické řízení AD3B35ARI
Kredity 7
Semestry letní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 28KP+6KC
Anotace
Základní kurz automatického řízení. Seznamuje s základními pojmy a vlastnostmi dynamických systémů fyzikálních, inženýrských, biologických, ekonomických, robotických a informatických. Vysvětluje, jak lze pomocí zpětné vazby měnit chování a potlačit vliv neurčitosti. Představuje klasické i moderní metody analýzy a návrhu automatických řídicích systémů. Studenti oboru řízení budou na těchto myšlenkách a poznatcích stavět při studiu pozdějších speciální předmětů. Studenti dalších oborů a programů se zde přesvědčí o tom, že obor řízení je inspirující, všudypřítomný a zábavný, a že stojí za to s ním i v budoucnu spolupracovat.

\\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD3B35ARI \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A3B35ARI
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
1.Úvod
2.Modelování systémů
3.Dynamické chování
4.Vlastnosti systémů
5.Stabilita
6.Zpětná vazba
7.Root locus
8.Frekvenční metody
9.Stavové metody
10.Polynomiální metody
11.Robustní řízení
12.Číslicové řízení
13.Nelineární systémy
14.Složitější systémy

Osnovy cvičení
1.Úvod: Pravidla hry, bezpečnost práce a ukázky systémů v laboratoři
2.Software: Matlab, System Control Toolbox, Polynomial Toolbox, Simulink 3.Nelinearity a linearizace
4.Systémy, modely, identifikace, analýza
5.Laboratorní úloha - Identifikace
6.Laboratorní úloha - Identifikace a analýza
7.Praktický návrh regulátorů
8.Laboratorní úloha - Návrh řízení
9.Laboratorní úloha - Návrh řízení
10.Prezentace výsledků laboratorní úlohy
11.Diskrétní systémy a modely
12.Simulační úloha
13.Prezentace výsledků simulační úlohy
14.Praktický test: Analýza a návrh
.
Literatura
1.Richard C Dorf, Robert H. Bishop: Modern Control Systems. Prentice Hall;
11 edition, 2007. ISBN: 0132270285
2.J. David Powell, Gene F. Franklin, Abbas Emami-Naeini: Feedback Control of
Dynamic Systems. Prentice Hall; 5 ed., 2005, ISBN: 0131499300
3.Norman S. Nise: Control Systems Engineering. Wiley; 5 ed. 2007.
ISBN-10:0471794759
4.Karl J. Aström, Tore Hägglund: Advanced PID Control. ISA 2005. ISBN-10:
1556179421
5.Karl J. Aström, Bjorn Wittenmark: Computer-Controlled Systems. Prentice
Hall 3 ed. 1996. ISBN-10: 0133148998
Požadavky
Stránky předmětu: https://moodle.fel.cvut.cz/
Zpětnovazební řídící systémy A8B35FCS
Kredity 6
Semestry letní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 4P+2L
Anotace
Foundation course of automatic control. Introduction to basic concepts and properties of dynamic systems of physical, engineering, biological, economics, robotics and informatics nature. Basic principles of feedback and its use as a tool for altering the behavior of systems and managing uncertainty. Classical and modern methods for analysis and design of automatic control systems. Students specialized in systems and control will build on these ideas and knowledge in the advanced courses to follow. Students of other branches and programs will find out that control is a inspiring, ubiquitous and entertaining field worth of a future cooperation.
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
1. Introduction
2. System Modeling
3. Dynamic Behavior
4. System Properties
5. Stability
6. Feedback
7. Root Locus
8. Frequency domain methods
9. State space methods
10. Polynomial methods
11. Digital Control
12. Robust Control
13. Nonlinear Systems
14. More Complex systems
Osnovy cvičení
Žádná data.
Literatura
1. Richard C Dorf, Robert H. Bishop: Modern Control Systems. Prentice Hall; 11 edition, 2007. ISBN:
0132270285
2. J. David Powell, Gene F. Franklin, Abbas Emami-Naeini: Feedback Control of Dynamic Systems. Prentice
Hall; 5 ed., 2005, ISBN: 0131499300
3. Norman S. Nise: Control Systems Engineering. Wiley; 5 ed. 2007. ISBN-10:0471794759
4. Karl J. Aström, Tore Hägglund: Advanced PID Control. ISA 2005. ISBN-10: 1556179421
5. Karl J. Aström, Bjorn Wittenmark: Computer-Controlled Systems. Prentice Hall 3 ed. 1996. ISBN-10:
0133148998
Požadavky
Žádná data.