Základy výkonové elektroniky

Přihlaste se pro přístup do kurzu.
Toto je tzv. shluknutý kurz. Skládá se z několika samostatných předmětů, které sdílejí výukové materiály, úkoly, testy apod. Níže si můžete zobrazit informace o jednotlivých předmětech tvořících tento shluk.
Základy výkonové elektroniky (Hlavní kurz) B1B14ZVE
Kredity 4
Semestry zimní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P+2L
Anotace
Předmět je zaměřen na základní typy výkonových polovodičových měničů, které se používají pro změnu parametrů elektrické energie. Studenti jsou seznámeni se základními principy, vlastnostmi a aplikacemi výkonových polovodičových měničů, jejich výhodami, nevýhodami, dimenzováním a jištěním.
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
1. Historie, základní pojmy a definice výkonové elektroniky, výkonové polovodičové součástky a jejich chlazení.
2. Jednofázový jednopulzní usměrňovač s různými typy zátěže, časové průběhy veličin, základní charakteristiky.
3. Usměrňovače v uzlovém zapojení, časové průběhy veličin, řídící a zatěžovací charakteristiky.
4. Usměrňovače v můstkovém zapojení, časové průběhy veličin, řídící a zatěžovací charakteristiky.
5. Blokové schéma generátoru řídících impulzů, reverzační usměrňovače a jejich řízení.
6. Sériové a paralelní řazení výkonových polovodičových součástek, napěťové a proudové dimenzování.
7. Základy elektromagnetické kompatibility.
8. Střídavé měniče napětí, princip činnosti, vlastnosti.
9. Stejnosměrné měniče napětí, princip činnosti, vlastnosti.
10. Napěťové a proudové střídače, způsoby řízení.
11. Nepřímé a přímé měniče kmitočtu, maticové měniče.
12. Spolupráce výkonových polovodičových měničů se stejnosměrnými motory, pracovní režimy, způsoby řízení.
13. Spolupráce výkonových polovodičových měničů se střídavými motory, pracovní režimy, způsoby řízení.
14. Rezerva.
Osnovy cvičení
1. Pokyny ke cvičením, bezpečnostní předpisy, laboratorní řád, seznámení s laboratoří, práce s osciloskopem
2. Označování výkonových polovodičových součástek, práce s katalogy
3. Jednopulzní usměrňovač, různé typy zátěže
4. Řízený usměrňovač v uzlovém zapojení
5. Řízený jednofázový můstkový usměrňovač
6. Řízený trojfázový můstkový usměrňovač
7. Reverzační řízený usměrňovač, okruhové proudy
8. Sériové a paralelní řazení výkonových polovodičových součástek
9. Kontrolní test, příklady
10. Zpětné vlivy řízeného usměrňovače na napájecí síť
11. Jednofázový měnič střídavého napětí
12. Měnič stejnosměrného napětí
13. Jednofázový napěťový střídač
14. Zápočet
Literatura
1. Pavelka, J., Čeřovský, Z., Lettl, J.: Výkonová elektronika, skriptum FEL ČVUT v Praze, Praha, 2007
2. Adámek, V., Gric, R., Pavlů, C., Petrásek, F.: Výkonová elektronika - laboratorní cvičení, skriptum FEL ČVUT
v Praze, Praha, 2007
Požadavky
Podmínky pro udělení zápočtu: prezence podle studijního řádu, aktivita při řešení úloh, absolvování kontrolního testu, řádně zpracované a vyhodnocené protokoly z měření
Výkonová elektronika 1 A1B14VE1
Kredity 5
Semestry letní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2+2L
Anotace
Výkonové polovodičové součástky, jejich sériové a paralelní řazení, napěťové a proudové dimenzování, usměrňovače v uzlovém a můstkovém zapojení, reverzační usměrňovače, generátory řídicích impulzů, střídavé a stejnosměrné měniče napětí, napěťové, proudové, rezonanční střídače, měniče kmitočtu, maticové měniče, základy elektromagnetické kompatibility, spolupráce výkonových polovodičových měničů se stejnosměrnými a střídavými motory, přehled aplikací výkonových polovodičových měničů v technické praxi \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1B14VE1 \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1B14VE1
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
1. Historie, základní pojmy a definice výkonové elektroniky, charakteristiky výkonových polovodičových součástek
2. Jednopulzní usměrňovač, časové průběhy veličin, řídící a zatěžovací, charakteristika, komutace
3. Usměrňovače v uzlovém zapojení, časové průběhy veličin, řídící a zatěžovací charakteristiky
4. Usměrňovače v můstkovém zapojení, časové průběhy veličin, řídící a zatěžovací charakteristiky
5. Blokové schéma generátoru řídících impulzů, reverzační usměrňovače a jejich řízení
6. Sériové a paralelní řazení výkonových polovodičových součástek, napěťové a proudové dimenzování
7. Základy elektromagnetické kompatibility
8. Střídavé měniče napětí, princip činnosti, vlastnosti
9. Stejnosměrné měniče napětí, princip činnosti, vlastnosti
10. Napěťové, proudové a rezonanční střídače, způsoby řízení
11. Nepřímé a přímé měniče kmitočtu, maticové měniče
12. Spolupráce výkonových polovodičových měničů se stejnosměrnými motory, pracovní režimy, způsoby řízení
13. Spolupráce výkonových polovodičových měničů se střídavými motory, pracovní režimy, způsoby řízení
14. Přehled aplikací výkonových polovodičových měničů v technické praxi
Osnovy cvičení
1. Pokyny ke cvičením, bezpečnostní předpisy, laboratorní řád, seznámení s laboratoří, práce s osciloskopem
2. Označování výkonových polovodičových součástek, práce s katalogy
3. Jednopulzní usměrňovač, různé typy zátěže
4. Řízený usměrňovač v uzlovém zapojení
5. Řízený jednofázový můstkový usměrňovač
6. Řízený trojfázový můstkový usměrňovač
7. Reverzační řízený usměrňovač, okruhové proudy
8. Sériové a paralelní řazení výkonových polovodičových součástek
9. Kontrolní test, příklady
10. Zpětné vlivy řízeného usměrňovače na napájecí síť
11. Jednofázový měnič střídavého napětí
12. Měnič stejnosměrného napětí
13. Jednofázový napěťový střídač
14. Zápočet
Literatura
1. Pavelka, J., Čeřovský, Z., Lettl, J.: Výkonová elektronika, skriptum FEL ČVUT v Praze, Praha, 2007
2. Adámek, V., Gric, R., Pavlů, C., Petrásek, F.: Výkonová elektronika - laboratorní cvičení, skriptum FEL ČVUT
v Praze, Praha, 2007
Požadavky
Podmínky pro udělení zápočtu: prezence podle studijního řádu, aktivita při řešení úloh, absolvování kontrolního testu, řádně zpracované a vyhodnocené protokoly z měření