Principy tvorby mobilních aplikací

Přihlaste se pro přístup do kurzu.
Principy tvorby mobilních aplikací (Hlavní kurz) B6B39PDA
Kredity 6
Semestry letní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky neurčen
Rozsah výuky 2P+2C
Anotace
Absolvent předmětu získá přehled o vlastnostech a limitech mobilních technologií. Seznámí se s principy návrhu mobilních aplikací . Výklad je zaměřen na specifické problémy spojené s omezeními a novými vlastnostmi mobilních zařízení. Důraz je kladen na maximální využití informací o prostředí, ve kterém je mobilní aplikace používána. Předmět není zaměřen na seznámení studentů základní programovací techniky pro vývoj mobilních aplikací - tuto dovednost student buď má, nebo si ji osvojí samostudiem. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/B6B39PDA
Cíle studia
Studium předmětu dá studentům schopnost navrhovat a implementovat aplikace pro mobilní prostředí.
Osnovy přednášek
Návrh obecně - pravidla návrhu UI (guidelines), interakce člověka s počítačem
Využití obrazovky - malá obrazovka, orientace, flexibilní uživatelská rozhraní, seskupování informace
Využití obrazovky - prezentace informace v seznamech - balení informace - scrolovací mechanizmy
Návrh obecně - prototypování v mobilním prostředí
Testování použitelnosti v mobilním prostředí
Vývoj - Mobilní web a hybridní mobilní aplikace
Vývoj - iOS
Vývoj - Android I
Využití kontextu a sensorů
Návrh obecně - vstupní zařízení, vstupní metody, minimalizace vstupu textu, přístupnost
Vývoj - Android II
Nostelná elektronika a mobilní internet věcí
Výzkum v oblasti interakce v mobilním prostředí: novinky z konferencí CHI a MobileHCI
Osnovy cvičení
Návrh aplikace I - analýza
Návrh aplikace II - návrh
Návrhové vzory a vhodné postupy
Tvorba prototypů a jejich testování
Samostatná práce 1. části semestrální práce - návrh aplikace
Android - základy
iOS
Android - Práce s daty
Android - Kamera, senzory a akcelerometry
Android - Lokalizační služby, Bluetooth
Android - Notifikace, REST API
Samostatná práce 2. části semestrální práce - funkční prototyp
Literatura
1. Perea P., Giner P., UX Design for Mobile, Packt Publishing, 2017
2. Jones M.,Marsden G. Mobile Interaction Design, Wiley, 2006
3. Weiss S. Handheld usability, Wiley, 2002
4. Cooper A., Reimann R., Vronin D. About Faces - The Essentials of Interaction Design, Wiley, 2007
Požadavky
Znalost vyšších programovacích jazyků (např. Java, C++, C#).
Detaily o předmětu viz https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B6B39PDA