3D modelování a virtuální realita - B0B39MVR

Kredity 6
Semestry zimní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P+2C
Anotace
Absolventi předmětu získají přehled o aktuálním stavu, principech a technologiích spojených s pojmy virtuální realita (VR) a rozšířená realita (AR). V rámci přednášek se probírá virtuální a rozšířená realita primárně ve vztahu k uživateli a jeho fyziologickým limitům.

Cíle studia
Naučit se metody a algoritmy používané v oblasti virtuální reality. Získat praktické zkušenosti s tvorbou a prezentací interaktivních virtuálních světů s náhlavním displayem.
Osnovy přednášek
1) Seznámení s předmětem, základní přehled témat
2) Návrh VR 1 - návrh světa (+ matematika a grafika letem světem)
3) Návrh VR 2 - interakce a UI
4) Světlo a optika
5) Fyziologie - mysl, oko, vjemy, perception
6) Tracking
7) 3D rekonstrukce
8) Rozšířená realita 1
9) Rozšířená realita 2
10) Audio - s Adamem Sporkou (6.12.)
11) X3D 1 - s Jiřím Žárou
12) X3D 2 - s Jiřím Žárou
13) téma bude upřesněno
14) rezerva
Osnovy cvičení
1) Seznámení se s učebnou, vytvoření dvoučlených týmů, nastavení prvního projektu
2) Prezentace navržených scénářů (projektů)
3) Tvorba VR světa
4) Tvorba VR světa
5) UI
6) Odevzdávka 1. části sem práce
7) Textury
8) Interakce
9) 3D scan / 3D rekonstrukce
10) Audio
11) 3D scan / 3D rekonstrukce
12) Rozšířená realita
13) Rozšířená realita
14) Kontrola projektů, zápočty
Literatura
1. Steven M. LaValle - Virtual Reality, Cambridge University Press 2016 - online
2. Jason Jerald - The VR Book: Human-Centered Design for Virtual Reality, ACM Books 2015
3. Dieter Schmalstieg, and Tobias Hollerer, Augmented Reality: Principles and Practice (Usability), Addison Wesley 2016

Požadavky
Před tímto předmětem je vhodné absolvovat předmět HRY a současně VGO (Vytváření grafického obsahu) nebo TDM (3D Modelování), dříve MGA (Multimediální a grafické aplikace) a KMA (Kurz multimediálních aplikací).

Pokud si nejste jisti, zda se na předmět přihlásit, neváhejte kontaktovat přednášejícího Davida Sedláčka.