User Interface Design

Přihlaste se pro přístup do kurzu.
Toto je tzv. shluknutý kurz. Skládá se z několika samostatných předmětů, které sdílejí výukové materiály, úkoly, testy apod. Níže si můžete zobrazit informace o jednotlivých předmětech tvořících tento shluk.
Návrh uživatelského rozhraní B4M39NUR
Kredity 6
Semestry zimní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P+2S
Anotace
Studenti se v rámci předmětu seznámí hlouběji s teoretickými
základy návrhu a vyhodnocování uživatelských rozhraní.
Bude prezentováno široké spektrum formálních metod popisu
uživatelských rozhraní a modelů uživatele.
Zvládnutím těchto prostředků získají studenti základ jak pro
praktické činnosti při návrhu a vyhodnocování
uživatelských rozhraní tak i pro samostatnou výzkumnou
činnost v daném oboru. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A4M39NUR
Cíle studia
Studenti se v rámci předmětu seznámí hlouběji s teoretickými
základy návrhu a vyhodnocování uživatelských rozhraní.
Bude prezentováno široké spektrum formálních metod popisu
uživatelských rozhraní a modelů uživatele.
Zvládnutím těchto prostředků získají studenti základ jak pro
praktické činnosti při návrhu a vyhodnocování
uživatelských rozhraní tak i pro samostatnou výzkumnou
činnost v daném oboru. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A4M39NUR
Osnovy přednášek
1.Úvod do problematiky uživatelských rozhraní. Metodika jejich návrhu. Typy uživatelských vstupů, kategorizace uživatelů
2.Uživatel a jeho chování. Tvorba person a jejich role při návrhu uživatelských rozhraní
3.Formální popisy/modely uživatelských rozhraní (stavové diagramy, Petriho sítě ..)
4.Kognitivní aspekty návrhu uživatelských rozhraní. Zpracování informace v lidském mozku
5.Pokročilé metody zkoumání psychologických aspektů návrhu uživatelských rozhraní
6.Modely uživatelských rozhraní. Modely uživatele
7.Teoretický přístup k návrhu uživatelských rozhraní.
8.Nástroje pro specifikaci uživatelských rozhraní.
9.Cyklus návrhu uživatelských rozhraní. Funkce jednotlivých členů návrhářského týmu. (Grafický design, user experience ?)
10.Dokumentace procesu návrhu UI (zapracování výsledků uživatelských testů , forma zpracování dokumentace, ?)
11.Pokročilé metody pro zkoumání ergonomických aspektů návrhu uživatelských rozhraní.
12.Speciální uživatelská rozhraní (rozhraní pro seniory ve speciálních aplikacích, mobilní aplikace,..).
13. Inteligentní uživatelská rozhraní. Metody vizuální reprezentace informace.
14. Novinky v oblasti HCI (postřehy z CHI)
Osnovy cvičení
1. Představení semestrálních prací, rozdělení do skupin.
2. Zadání semestrálních prací.
3. Konzultace se zadavateli.
4.-5.Uživatelský výzkum (tvorba person) - D1.
5.-6. Analýza UI (HTA, stavové diagramy, CCT, atd.) - D2.
7.-10. Low až Med-Fidelity prototyp - D3.
11.-13. High-Fidelity prototyp - D4.
14. Prezentace závěrečné zprávy.
Literatura
1. Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro
uživatele. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0139-7.
2. Žára, J., Beneš, B., Sochor, J., Felkel, P. Moderní počítačová
grafika (2. vydání). Praha: Computer Press, 2005. ISBN 80-251-0454-0.
3. Shneiderman, B., Plaisant, C. Designing the User Interface:
Strategies for Effective Human-Computer Interaction (4th
Edition). Addison Wesley, 2004. ISBN 0321197860.
4. Nielsen, J. Usability Engineering. Morgan Kaufmann, 1993. ISBN0125184069.
5. Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H., Benyon, D., Holland, S., Carey,
T. Human-Computer Interaction: Concepts And Design. Addison Wesley, 1994. ISBN 0201627698.
6. Kuniavsky, M. Observing the User
Experience: A Practitioner's Guide to User Research. Morgan
Kaufmann, 2003. ISBN 1558609237.
Požadavky
Žádné požadavky.
Odkaz na stránky předmětu:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B4M39NUR
User Interface Design (Hlavní kurz) BE4M39NUR
Kredity 6
Semestry zimní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky angličtina
Rozsah výuky 2P+2S
Anotace
Studenti se v rámci předmětu seznámí hlouběji s teoretickými
základy návrhu a vyhodnocování uživatelských rozhraní.
Bude prezentováno široké spektrum formálních metod popisu
uživatelských rozhraní a modelů uživatele.
Zvládnutím těchto prostředků získají studenti základ jak pro
praktické činnosti při návrhu a vyhodnocování
uživatelských rozhraní tak i pro samostatnou výzkumnou
činnost v daném oboru. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A4M39NUR
Cíle studia
Studenti se v rámci předmětu seznámí hlouběji s teoretickými
základy návrhu a vyhodnocování uživatelských rozhraní.
Bude prezentováno široké spektrum formálních metod popisu
uživatelských rozhraní a modelů uživatele.
Zvládnutím těchto prostředků získají studenti základ jak pro
praktické činnosti při návrhu a vyhodnocování
uživatelských rozhraní tak i pro samostatnou výzkumnou
činnost v daném oboru. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A4M39NUR
Osnovy přednášek
1.Úvod do problematiky uživatelských rozhraní. Metodika jejich návrhu. Typy uživatelských vstupů, kategorizace uživatelů
2.Uživatel a jeho chování. Tvorba person a jejich role při návrhu uživatelských rozhraní
3.Formální popisy/modely uživatelských rozhraní (stavové diagramy, Petriho sítě ..)
4.Kognitivní aspekty návrhu uživatelských rozhraní. Zpracování informace v lidském mozku
5.Pokročilé metody zkoumání psychologických aspektů návrhu uživatelských rozhraní
6.Modely uživatelských rozhraní. Modely uživatele
7.Teoretický přístup k návrhu uživatelských rozhraní.
8.Nástroje pro specifikaci uživatelských rozhraní.
9.Cyklus návrhu uživatelských rozhraní. Funkce jednotlivých členů návrhářského týmu. (Grafický design, user experience ?)
10.Dokumentace procesu návrhu UI (zapracování výsledků uživatelských testů , forma zpracování dokumentace, ?)
11.Pokročilé metody pro zkoumání ergonomických aspektů návrhu uživatelských rozhraní.
12.Speciální uživatelská rozhraní (rozhraní pro seniory ve speciálních aplikacích, mobilní aplikace,..).
13. Inteligentní uživatelská rozhraní. Metody vizuální reprezentace informace.
14. Novinky v oblasti HCI (postřehy z CHI)
Osnovy cvičení
1. Představení semestrálních prací, rozdělení do skupin.
2. Zadání semestrálních prací.
3. Konzultace se zadavateli.
4.-5.Uživatelský výzkum (tvorba person) - D1.
5.-6. Analýza UI (HTA, stavové diagramy, CCT, atd.) - D2.
7.-10. Low až Med-Fidelity prototyp - D3.
11.-13. High-Fidelity prototyp - D4.
14. Prezentace závěrečné zprávy.
Literatura
1. Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro
uživatele. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0139-7.
2. Žára, J., Beneš, B., Sochor, J., Felkel, P. Moderní počítačová
grafika (2. vydání). Praha: Computer Press, 2005. ISBN 80-251-0454-0.
3. Shneiderman, B., Plaisant, C. Designing the User Interface:
Strategies for Effective Human-Computer Interaction (4th
Edition). Addison Wesley, 2004. ISBN 0321197860.
4. Nielsen, J. Usability Engineering. Morgan Kaufmann, 1993. ISBN0125184069.
5. Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H., Benyon, D., Holland, S., Carey,
T. Human-Computer Interaction: Concepts And Design. Addison Wesley, 1994. ISBN 0201627698.
6. Kuniavsky, M. Observing the User
Experience: A Practitioner's Guide to User Research. Morgan
Kaufmann, 2003. ISBN 1558609237.
Požadavky
Žádné požadavky.
Odkaz na stránky předmětu:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B4M39NUR